Sundsvalls kommun

​​Elever vill öka integrationen - anordnar innebandy för ungdomar på asylboenden

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2015 11:26 CET

Hur kan Sundsvall bli en bättre stad att leva i? Det var frågeställningen för en grupp elever och yrkesverksamma som deltar i utbildningssatsningen Värdeskapande lärande inom Sundsvall kommun. Valet föll på en idé om att öka integrationen för nyanlända ungdomar på asylboendena i Nacksta och Tingsta.
– En av oss tycker om att spela innebandy och då tyckte vi att det skulle vara en rolig aktivitet för det är enkelt att förstå och man kan ha roligt tillsammans. Vi kommer att leda aktiviteten tillsammans med vår fritidsledare, säger Tabea Wenzel och Amiira Mohammed i årskurs 6 på Bredsands skola.

Torsdagen den 3 december är det dags för den planerade innebandyaktiviteten, uppdelad på två tillfällen.

Sedan hösten 2014 pågår utbildningssatsningen Värdeskapande lärande som är en del av utvecklingsarbetet inom målet Sveriges bästa skola 2021. Det innebär att en grupp människor, i detta fall elever och yrkesverksamma inom Sundsvalls kommun, tillsammans kommer på idéer som skapar värde för minst en person utanför gruppen. Gruppdeltagarnas egna kunskaper och erfarenheter är utgångspunkten för arbetet som ska mynna ut i en aktivitet som gör Sundsvall till en bättre stad att bo och leva i.

Idrotten har ett eget språk
I denna utbildningsomgång deltar 22 personer varav åtta elever uppdelade i fyra grupper. Grupperna träffas åtta gånger och under träffarna väljer gruppdeltagarna ut målgrupp och identifierar målgruppens behov. De utvecklar sina idéer och testar dess hållbarhet genom att kontakta personer som kan ha mer kunskap i ämnet.  

En av grupperna ville öka integrationen i samhället. Ett givet val då Sundvalls kommun under hösten tagit emot många asylsökande och bland dem ensamkommande flyktingbarn och ungdomar. Aktiviteten blev innebandy då det speglade elevernas intresse och kunskap. Gruppen fick mer kunskap om ämnet genom att kontakta Migrationsverket, Förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (FAVI) samt Centrum för flerspråkigt lärande inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Vi ville ge dessa barn och ungdomar en möjlighet att göra något roligt på fritiden och en idrottsaktivitet är bra då det inte är ett krav att alla pratar samma språk. Idrotten har ju ett eget språk!  säger Anna Dahlgren, gruppdeltagare och marknadsförare på Barn- och utbildningsförvaltningen.

Elever leder aktiviteten
Torsdagen den 3 december går aktiviteten av stapeln och ett 30-tal barn och ungdomar deltar från asylboenden i Tingsta och Nacksta tillsammans med elever från Bredsands skola.

Aktiviteten leds av eleverna Tabea och Amiira tillsammans med en fritidspedagog på skolan som spelar innebandy i Klockarbergets BK. Efteråt bjuder ICA Supermarket Bommen på fika. Utrustning finns att låna. Dessutom har företaget ”Realstick och Republic” skänkt klubbor och bollar till alla ungdomar som man får ta med sig efter övningen.

– Det långsiktiga målet för vår idé är att ta fram ett arbetssätt till föreningar så att de enkelt kan bjuda in nyanlända till sin föreningsverksamhet, avslutar Johan Karlsson, gruppdeltagare och lärare på Bredsands skola.

Innebandy på Bredsands skola 3 december

När: Torsdag 3 december

Plats: Gymnastiksalen på Bredsands skola

Tid: 13.20-14.20 (Tingsta asylboende), 14.30-15.30 (Nacksta asylboende)

Kontakt:
Johan Karlsson, lärare Bredsands skola, 073-031 7775.
Anna Dahlgren, marknadsförare Barn- och utbildningsförvaltningen,  070-190 3024

Om Värdeskapande lärande
Över 230 skolledare, elever, lärare , studie- och yrkesvägledare, förvaltningschefer, VD:ar från kommunala bolag samt medarbetare från olika verksamheter i kommunen deltar/har deltagit i utbildningssatsningen som är en del av utvecklingsarbetet inom målet Sveriges bästa skola 2021.
 
Värdeskapande lärande handlar om att låta elever lära sig genom att använda kunskap i skolan för att skapa någonting av värde för minst en person utanför skolan. Att skapa värde för andra individer ger ofta upphov till starka känslor av mening, upplevd relevans och personligt välbefinnande, vilket har visat sig vara effektivt för att skapa motiverade elever i skolan. Det blir helt enkelt viktigt när det är på riktigt!

Satsningen påbörjades hösten 2014 och är baserad på forskning från Chalmers entreprenörskola och är utvecklad i samarbete med stiftelsen Drivhuset. Ett flertal arbeten har påbörjats inom Barn och utbildning samt mellan övriga förvaltningar och kommunala bolag bland annat Mitthem och Drakfastigheter.
Läs mer om Värdeskapande lärande