Lärarnas Riksförbund

Eleverna är förlorare i dagens AD dom

Pressmeddelande   •   Jun 22, 2011 14:35 CEST

Idag avgjorde Arbetsdomstolen tvisten mellan lärarfacken och SKL gällande lärarnas undervisningstid.  Tvisten handlar om huruvida Sollentuna kommuns ökning av lärarnas undervisningstid är ett brott mot gällande kollektivavtal eller inte. Arbetsdomstolen dömde till SKL:s fördel, vilket är ett stort bakslag för Lärarnas Riksförbund och dess medlemmar. Det finns nu en stor risk för att många kommuner kommer att lägga på lärarna extra arbetsuppgifter i form av fler och större klasser, och allt merjobb som hör därtill.

- Vi beklagar djupt Arbetsdomstolens beslut. Lärarkåren är redan en hårt ansatt yrkeskår, med utsatt arbetsmiljö och redan dåliga villkor i form av löner och arbetsmiljö. Detta riskerar ytterligare en försämring för lärarna, något som varken gynnar läraryrkets attraktionskraft eller elevernas måluppfyllelse, säger förbundsordförande Metta Fjelkner.

- Kraven på oss att teckna kollektivavtal i 2012 års avtalsrörelse kommer att skärpas. Vi behöver bli mer uppmärksamma när vi skriver avtal med SKL. Våra medlemmar kommer rätteligen inte att acceptera något annat än tydliga och skarpa formuleringar om undervisningstid i kommande avtal, säger Metta Fjelkner.

Lärarnas Riksförbund har kämpat hårt för att avsikterna med avtalet ska gälla och att kvaliteten i undervisningen måste stå i centrum. Förbundet menar att det inte bara handlar om lärarnas faktiska arbetstid, utan om elevens rätt till undervisning av hög kvalitet. Domslutet pekar på en riktning som säger att det inte alls är kvaliteten som står i fokus, utan snarare kvantiteten. Domen som kommer att vara vägledande för alla andra kommuner kan få mycket allvarliga konsekvenser för både lärare och elever, menar förbundet.

För kommentarer:
Metta Fjelkner, ordförande Lärarnas Riksförbund, 070-262 27 68
För upplysningar:
Frida Ekberg, tf presschef Lärarnas Riksförbund, 070-273 15 55

Lärarnas Riksförbund – det akademiska förbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare. Med våra 85 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

Lärarnas Riksförbund organiserar främst lärare i ungdomsskolan och vuxenutbildning. Vi organiserar även majoriteten av landets studie- och yrkesvägledare. Tyngdpunkten finns i gymnasiet och högstadiet där majoriteten av lärarna är medlemmar i Lärarnas Riksförbund.