UtvecklingsPorten

Eleverna får inte den studiehandledning de har rätt till

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 12:52 CEST

Lärarförbundet slår larm om brister i tillgång på studiehandledning. 

Trots detta vill regeringen minska på möjligheterna att erbjuda studiehandledning via fjärrundervisning. Det är märkligt att ta del av de politiska utspelen om studiehandledning och fjärrundervisning. Politiken har i uppdrag att styra skolan i Sverige, sätta upp mål och rikta in utbildningen mot kunskapsmål, demokrati, mänskliga rättigheter, delaktighet med mera. 

Vi har en lagstadgad rättighet för elever att få studiehandledning på sitt modersmål. Men varför ska rikspolitikerna detaljstyra vem som får leverera studiehandlending och hur det ska gå till? Läromedelsproduktionen styrs inte av nationella regler så varför ska studiehandledning göra det?

UtvecklingsPorten låter elever få studiehandledning över webben. Låt kvaliteten avgöra vem som ska leverera studiehandledning!

Utvecklingsporten erbjuder sedan starten 2013 nätbaserad studiehandledning och kartläggning på elevens modersmål. Utvecklingsporten verkar för att alla elever ska ha samma möjlighet att nå målen i skolan och etablera sig i det svenska samhället. I dagsläget verkar drygt 40 studiehandledare på över 60 olika språk.