Sveriges elevråd – SVEA

Eleverna tar över makten i skolan

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2008 14:13 CEST

Sveriges elevråd - SVEA anordnar nu i helgen, den 26-28 september, Postutbildningarna 08. Ett hundratal engagerade elevrådare från hela Sverige samlas för att utbildas inom sina elevrådsposter. De kommer att utveckla sin syn på skoldemokrati, byta erfarenheter med andra och därigenom få förutsättningarna för att ta makten på sin skola. Med samarbete kommer man längst och det är genom samarbete vi kan förbättra den svenska skolan.

Detta är åttonde gången som Postutbildningarna går av stapeln. Denna gång kommer det att äga rum på Wadköpings utbildningscenter i Örebro. Syftet med träffen är att utbilda elevrådare inom sina elevrådsposter. Genom att ge deltagarna en utbildning anpassat just efter deras behov kommer de att få verktyg och metoder som de sedan kan sprida till sina elevråd för att stärka dem från sin post.

Sveriges elevråd - SVEA är en samarbetsorganisation för elevråd av elevråd. Vi arbetar efter våra ledord: samarbete, inspiration och påverkan. Vår vision är för en bättre och mer demokratisk skola. För att uppnå denna vision behövs det kunskap bland eleverna. Det är viktigt att eleverna vet vad skoldemokrati är, hur man arbetar för att uppnå det och hur man som elev kan påverka. Denna kunskap är bland annat det vi vill sprida genom Postutbildningarna.

"Eleverna måste få veta sina rättigheter så att de kan påverka sin skolgång", säger förbundsordförande Josephine Bladh

"Elevråden måste få tid och resurser att träffas som på denna träff, det skapar en bättre skola". säger förbundsordförande Josephine Bladh

Visa att ni tycker att ungdomar, engagemang och demokrati är viktigt. Missa inte chansen!

Postutbildningarna 2008
Wadköpings utbildningscenter i Örebro
26-28 September

För mer information

Josephine Bladh
Förbundsordförande
08-562 788 01
josephine.bladh@svea.org

Nicole Wiberg
Projektledargruppen
08-562 788 07
nicole.wiberg@svea.orgwww.svea.org
www.taingenskit.nu