Skolval 2014

Elevernas viktigaste valfråga – Rätten till utbildning

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2010 08:00 CEST

Under torsdagen presenterade Skolinspektionen sin första sammanfattade rapport till regeringen om brister i skolan, där de sammanställt sina erfarenheter och och resultat från det gånga årets inspektioner på över 1 000 skolor. Rapportens slutsats är tydlig: många elever får inte den utbildning och kunskap de har rätt till. Elevernas rätt till utbildning är en viktig rättighet och Sveriges Elevråds Centralorganisation har länge varnat för konsekvenserna av en skola där elevernas rätt till utbildning blivit tomma ord.

Skolinspektionen slår fast att den svenska skolan tappat den fokus på elevernas rätt till kunskap som lagar och föreskrifter tydligt kräver. Elever med behov av särskilt stöd får det inte och elever som har lätt att lära berövas möjligheterna att utvecklas. Skolornas ledningar saknar systematik i sitt arbete och klarar inte av att vända en nedåtgående trend.

Vi tror att en bidragande orsak till att elevernas rätt till utbildning inte är säkerställd är att övriga uppdrag har fått för stort inflytande över skolledare och politikers prioriteringar. Istället borde det tydliggöras från högsta nivå vad som är viktigt, så att lärarnas kraft och energi läggs på kunskapsuppdraget snarare än värdegrunds-, fostrans- och demokratiuppdraget.

– Det talas mycket om att skolans lärare och rektorer måste ställa högre krav på elever, men den här rapporten visar att det är elevernas möjlighet att kräva sin lagstadgade rätt till utbildning som brister, säger Samir El-Sabini, ordförande för Sveriges Elevråds Centralorganisation. Det har pratats om kvalitet, inflytande, pedagogisk mångfald och ledarskap i många år nu, men det som har fallit bort är elevernas rätt till utbildning och möjlighet att utkräva den.

Enligt vår undersökning ”Finns det mer än kunskap i skolan” anser 90 procent av eleverna att skolans kunskapsuppdrag är viktigt eller mycket viktigt. Däremot tycker inte ens hälften av eleverna att skolans kursplaner och betygskriterier är tydliga. Eleverna vill också ha mindre klasser för att kunna lära sig mer.

– Alla satsningar som ny görs på skolan blir tandlösa om man inte samtidigt stärker elevernas rättigheter och framför allt gör det enklare för elever att utkräva sina rättigheter.

Kontakt
Mattias Hallberg
Pressekreterare
0739 60 58 70
mattias.hallberg@sverigeselevrad.se