Conductive

Elevhälsa i utveckling

Pressmeddelande   •   Feb 05, 2010 12:43 CET

Den psykiska ohälsan bland barn och ungdomar ökar lavinartat och behovet av stödinsatser är stort. Samtidigt är elevhälsans skyldigheter och möjligheter otydliga. I den nya skollagen införs dessutom en skärpt vårdgaranti på elevhälsan. Vet du hur din organisation påverkas av den nya lagen?

Såväl kraven på elevhälsan som kostnaderna ökar. Både inom första linjens insatser och ut mot den specialiserade vården krävs nu tydligare ansvarsfördelning och effektivare samarbetsformer. Konferensen Elevhälsa i utveckling tar sin utgångspunkt i den nya skollagen. För att rusta dig inför kommande utmaningar får du insyn i arbetssätt som garanterar en bättre tillgänglighet och högre kvalitet på elevhälsan. Allt för att du ska kunna tillmötesgå de ökade kraven framtiden ställer på elevhälsan.

Under konferensen belyser vi olika problemställningar du möter i arbetet och du får veta hur andra skolor och kommuner arbetar för en kvalitetssäkrad elevhälsa. Ta del av andras erfarenheter av hur man effektivare balanserar ambitioner, resurser och kompetens.

Varmt välkommen på en högaktuell konferens där praktik varvars med teori.

Vi på Conductive har mångårig erfarenhet av att arrangera konferenser och utbildningar. Med fokus på dig och din fortsatta kompetensutveckling arbetar vi för att skapa Sveriges bästa konferenser och utbildningar.