Landskrona stad

Elevhälsan stärks i Landskrona

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2013 11:42 CET

Skolverket har beslutat att bevilja Landskrona utbildningsförvaltning 750 000 kronor för att öka personaltätheten inom elevhälsan.

- Elevhälsan är viktig för att ge alla barn och unga maximala förutsättningar att nå skolans mål, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

En viktig del inom elevhälsan är det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Inom elevhälsan finns bland annat skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog som tillsammans arbetar för att skapa en god miljö för hälsa och lärande i skolan.

- Det är mycket glädjande att Skolverket ger oss förutsättningar att förstärka personalen inom elevhälsan. Nu får vi ta ställning till vad medlen ska användas, avslutar Tomas Johansson.

 

För ytterligare information:

Tomas Johansson
Förvaltningschef, utbildningsförvaltningen
0733 – 47 41 01

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med ca 41 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.