Statistiska centralbyrån, SCB

Elevpaneler för longitudinella studier: Färre får stödundervisning de tidiga åren i grundskolan

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2009 09:52 CET

Graf: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____283622.aspx

Våren 2009 hade13 procent av eleverna i årskurs 4 någon form av stödundervisning. Det innebar en stor minskning jämfört med liknande undersökningar åren 1998 och 2003, då 17 procent respektive 16 procent av eleverna i årskurs 4 deltog i stödundervisning.

Andelen pojkar som hade stödundervisning i årskurs 4 våren 2009 var 14 procent, medan andelen flickor med stödundervisning var 10 procent. Andelen elever med stödundervisning i årskurs 4 våren 2009 var 13 procent i kommunala skolor och 12 procent i fristående skolor.

Graf: Andel elever med stödundervisning i årskurs 3–9

Andelen elever i så kallade årskursintegrerade undervisningsgrupper, där elever i olika årskurser undervisas tillsammans, har minskat. Våren 2009 undervisades 21 procent av eleverna i årskurs 4 i årskursintegrerade undervisningsgrupper. Åren 1998 och 2003 var motsvarande andel 25 respektive 26 procent.

Ungefär 7 procent av de elever som började följas i årskurs 3 våren 2008 är utrikes födda. Av dessa var det 43 procent som deltog i undervisning i svenska som andraspråk och 43 procent som deltog i modersmålsundervisning när de gick i årskurs 4 våren 2009.

Definitioner och förklaringar

Undersökningen "Elevpaneler för longitudinella studier" har pågått sedan början av 1980-talet. Ett urval av ungefär 10 procent av eleverna i grundskolans skolår 3 följs genom grundskolan. Panelerna redovisas efter vilka år uppföljningarna gjorts.  Flertalet av eleverna är födda 10 år före det första uppföljningstillfället, d.v.s. att flertalet av de elever som började följas våren 2008 är födda 1998. I stort sett jämförbara undersökningar har genomförts för elever som huvudsakligen är födda åren 1967, 1972, 1977, 1982, 1987, 1992 och 1998.

Eftersom urvalen dras under skolår 3 är elever som flyttat in till Sverige efter skolår 3 inte representerade i undersökningen.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för statistik om utbildning och arbete
701 89 Örebro
Fax 019-17 70 83

 

Förfrågningar

Kenny Petersson
Tfn 019-17 65 62
E-post kenny.petersson@scb.se

 Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.