Sveriges elevråd – SVEA

Elevråd positiva till en gymnasieskola med individer i fokus

Pressmeddelande   •   Apr 28, 2009 13:30 CEST


Idag kom Utbildningsministerns sista förslag på en ny gymnasieskola. Sveriges elevråd - SVEA är positiva till förslaget, där elevens rätt och individualisering står i fokus. Det finns däremot flera krav Sveriges elevråd - SVEA har innan detta förslag kan godkännas helt.

Förslaget handlar delvis om att strama upp friheten kring specialutformade program och lokala kurser. Det innefattar också ökade krav på behörigheten från grundskolan till gymnasiet. För att dessa förslag ska vara hållbara krävs det att:
•    Elever måste få rätten att överklaga sina betyg
•    Skolverket måste få resurser och tydliga riktlinjer för att kunna besluta om de lokala varianterna av utbildning
•    Grundskolan måste få mer resurser till undervisningsstöd och uppföljning av de mål eleverna ska uppnå i skolan

"Att införa examen och högre krav från grundskolan till gymnasiet sätter mer fokus på betygsättningen, därav måste framtidens elever ha rätt att överklaga sina betyg." säger Förbundsordförande Josephine Bladh.

Sveriges elevråd - SVEA välkomnar att statusen och kvalitén kommer att öka i gymnasieskolan, genom examen och yrkesutbildningsåtgärderna. Att i framtidens gymnasieskola äntligen ger utrymme för elever att vara olika är mycket positivt.

"Sveriges elevråd - SVEA har länge kritiserat den bristande kopplingen mellan den svenska gymnasieutbildningen och näringslivet eller lärosätena. Äntligen har politikerna lyssnat."säger Förbundsordförande Josephine Bladh.

För mer information och kommentarer:

Josephine Bladh
Förbundsordförande
08-56278801, 070-7188801
josephine.bladh@svea.org


Pressbilder och logotyp hittar du på www.svea.org