TDC Sverige - En del av Tele2

ELFA väljer Song Networks för sin nordiska data- och telekommunikation

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2003 09:57 CEST

Song Networks Svenska AB har tecknat avtal med ELFA AB för leverans av en nordisk IP VPN-lösning. Avtalet sträcker sig över 2 år och värdet för Song Networks är ca 3.5 MSEK. Med IP VPN-lösningen kopplar ELFA samman sina kontor och butiker i Norden med ett kontor i Polen och upprättar en enhetlig lösning för all data- och teletrafik. Dessutom ges alla anslutna arbetsställen tillgång till internet. - Med verksamhetskritisk trafik mellan våra butiker och kontor måste vi ha en tillförlitlig lösning med hög kapacitet, bland annat då vår e- handelsplats (elfa.se) som står för 35% av omsättningen är kopplad till nätet. Och Song var den operatör som kunde leverera en sådan lösning på nordisk basis till en rimlig kostnad, säger Anders Rydh, ekonomidirektör på ELFA. Alla arbetsplatser ansluts med förbindelser om 2 Mbit/s. Lösningen levereras med QoS (Quality of Service) som hanterar prioritering av tal- , data- och internettrafiken enligt förbestämda kriterier. - Vi är väldigt glada över att Song ännu en gång har fått förtroendet att leverera en nordisk IP VPN-lösning. ELFA är ett bra exempel på ett företag som drar nytta av de fördelar som tekniken av i dag medger då de transporterar all sin kommunikation över ett nät. Något som IP VPN- tekniken tillsammans med QoS - prioriteringen av trafik - möjliggör, säger Mats Almgren, försäljnings- och marknadsdirektör på Song Networks. Song Networks Svenska AB är ett helägt dotterbolag till Song Networks Holding AB (Stockholmsbörsen: SONW). För mer information, vänligen kontakta: Song Networks Svenska AB Song Networks Svenska AB Mats Almgren, försäljnings- och Tobias Gyhlenius, presstjänst marknadsdirektör Tel: 08-5631 02 40 Tel: 08-5631 05 27 Mobil: 0701-810 240 Mobil: 0701-810 527 E-post: mats.almgren@songnetworks.se E-post: tobias.gyhlenius@songnetworks.se Om Song Networks (Stockholmsbörsen: SONW) Song Networks är en data- och teleoperatör med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Affärsidén är att erbjuda den bästa bredbandslösningen för datakommunikation, Internet och telefoni till företag i Norden. Bolaget grundades 1995 i Sverige och har cirka 800 anställda. Huvudkontoret finns i Stockholm och Bolaget har 24 kontor runt om i Norden. Se vidare www.songnetworks.net Om ELFA ELFA är en av Nordeuropas ledande elektronikdistributörer. Vi marknadsför och distribuerar över 40 000 elektronikkomponenter från drygt 450 leverantörer över hela världen. ELFA är verksamt med egna organisationer i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Polen samt via återförsäljare i Baltikum, Ryssland, Ungern, Tjeckien, Slovakien och Turkiet. Vi har butiker i Solna, Linköping, Göteborg, Malmö och Oslo. Företaget har ca 350 anställda som tillsammans omsätter drygt 600 miljoner kronor. ELFA-katalogen, elektronikbranschens uppslagsbok, distribueras i 138 000 ex till professionella elektronikanvändare i hela Norden samt Polen och återförsäljarländerna. Se vidare www.elfa.se Detta pressmeddelande innehåller uttalanden om framtiden, s.k. "forward-looking statements" enligt den definition som anges i federala säkerhetslagar i USA. Uttalanden av denna typ baserar sig på aktuella förväntningar som uttrycks av ledningen i Song Networks Holding AB och som är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer som kan innebära att den faktiska utvecklingen kommer att avvika avsevärt från vad som ursprungligen uttalades. Riskerna kan omfatta men är inte begränsade till följande faktorer: inskränkande lagar och regler, tekniska landvinningar eller nya konkurrensmedel, minskad efterfrågan av företagets varor och tjänster, företagets utveckling, lansering och marknadsföring av ny teknik, nya varor och tjänster ligger fel i tiden, konkurrenterna genomför prissänkningar, oförutsedda konstruktionsförseningar, systemfel eller driftstopp och serviceavbrott eller försämrad kundservice åtgärdas inte på ett effektivt sätt.