Elektriska Installatörsorganisationen EIO

"Elfacket kräver att icke-medlemmar bekostar fackets verksamhet”

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2011 11:20 CET

Imorgon tisdag börjar huvudförhandlingen i ett mål i Arbetsdomstolen som gäller rätten för tusentals anställda att själva bestämma över sin lön. Elektrikerförbundet kräver att elektriker ska betala arvoden för fackets granskning av ackordslöner –även om elektrikerna inte är medlemmar i facket och även om de inte arbetar på ackord.

- Det system Elektrikerförbundet vill behålla är både olagligt och orättfärdigt. Den som inte går med i facket ska inte tvingas betala för facklig verksamhet. Den som inte arbetar på ackord ska inte tvingas betala för fackets kontroll av ackordslöner. Och arbetsgivare ska inte tvingas agera indrivare av avgifter som facket inte kan förmå sina medlemmar att betala till dem frivilligt, säger Åsa Kjellberg-Kahn, chefsjurist Elektriska installatörsorganisationen, EIO, som representerar företagen i målet.

Bakgrunden till målet är systemet med så kallade kontrollavgifter - arbetsgivaren drar en del av de anställdas lön som facket sedan får för att ha resurser att kontrollera att ackordslöner betalas ut på rätt sätt.

Efter prövning av ett fall i byggsektorn fann Europadomstolen 2007 att systemet är i strid med svensk lag och de mänskliga rättigheterna. Efter detta slutade Byggnads kräva in avgifterna för personal som inte är med i facket. Detsamma gjorde Kommunal. Elektrikerförbundet kräver dock att arbetsgivarna ska fortsätta samla in avgifterna, och har därför stämt ett antal företag till Arbetsdomstolen.

Enligt lagen får intäkterna från kontrollavgifter bara användas till granskning av ackordslöner. När Elektrikerförbundet som del av målet tvingats öppna sin redovisning framgår dock att stora delar av pengarna gått rakt in i den ordinarie verksamheten. Enligt den oberoende revisionsfirman Deloitte har Elektrikerförbundet använt kontrollavgifter för minst 13,9 miljoner kronor till annat än de varit avsedda för, bara under 2007 och 2008.

Den felaktiga användningen av granskningsarvodena har också inneburit att Elektrikerförbundet undanhållit betydande belopp från beskattning, genom att undvika pliktig vinstskatt och moms.

- För Elektrikerförbundet handlar detta mål helt uppenbart inte om att ackordslönerna ska betalas ut på rätt sätt, utan om att försvara en attraktiv intäktskälla som förbundet vant sig vid över åren. Nu är gratispengarna slut och det är dags även för Elektrikerförbundet att hitta mer legitima sätt att finansiera sin fackliga verksamhet på, säger Åsa Kjellberg-Kahn.

För ytterligare information, kontakta:
Åsa Kjellberg-Kahn, chefsjurist EIO. 0705-16 05 64
Henrik Nygård, kommunikationschef EIO. 070-529 75 83

Elektriska Installatörsorganisationen EIO är en opolitisk och oberoende bransch- och arbetsgivarorganisation för Sveriges el- och teleteknikföretag. Vi har 2.600 medlemsföretag med sammanlagt 25.000 anställda som omsätter 28 miljarder kronor.
EIO:s huvuduppgift är att hävda medlemsföretagens gemensamma intressen och verka för elteknikbranschens utveckling.Vi bedriver lobbyverksamhet och opinionsbildning samt är remissinstans i viktiga frågor som rör elteknikbranschen.
EIO träffar kollektivavtal för sina medlemsföretag.

www.eio.se - info@eio.se