Greenely

Elfakturan oroar var femte svensk

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 14:12 CEST

Mer än var femte svenskt hushåll känner oro varje månad när elfakturan kommer visar en ny undersökning av innovationsföretaget Greenely. Detta är till följd av ökade elpriser som, tillsammans med en ovanligt kall vinter, lett till ökade elkostnader för hushåll runtom i hela Sverige.

Enligt elbolaget Bixia så har elpriserna under 2017 varit de högsta på fyra år. De förväntas dessutom bara öka framöver. Detta bådar inte gott för svenska villahushåll som såg sina elkostnader skena iväg under den kalla vintern där elfakturor på runt 5 000 kr inte var ovanliga. Att elnätsbolagen samtidigt har valt att höja sina avgifter, med flera tusenlappar per år för ett vanligt villahushåll, har varit en ytterligare bidragande faktor.

Just de ökade elnätsavgifterna är något som oroar de flesta hushåll enligt undersökningen av Greenely, en bolag som hjälper svenska hushåll minska sin elanvändning. Undersökningen visar att över 70% av svenska hushåll oroar sig för ytterligare höjning av elnätsavgifterna. Energimarknadsinspektionen har uppmärksammat detta och har därför lagt fram en rapport till regeringen med rekommendationer kring hur man ska ta tillvara på kundernas intressen och begränsa hur mycket elnätsbolagen kan höja sina avgifter.

I och med att elnätsbolagen har naturliga monopol så finns inte samma möjlighet för den vanliga konsumenten att jämföra och byta elnätsbolag, det elnätsbolag man har är ju beroende av var man väljer att bo. Det många husägare dock har valt att göra är att minska sitt beroende av energibolagen genom att installera solceller på sitt tak. Tack vare att man på så sätt kan bli delvis självförsörjande så minskar man den volym el man behöver köpa in från elnätet och därmed de kostnader man behöver betala. I många fall är det dessutom nu en lönsam investering med installation av solceller tack vare det höjda solcellsstödet från och med första januari i år.

Presskontakt
Mohammed Al Abassi, grundare och marknadsansvarig
mohammed.alabassi@greenely.se
+46737788202

Bildbibliotek
https://goo.gl/HZ5Tc6

Om Greenely
Greenely är ett företag från KTH Innovation och KIC InnoEnergy som har skapat ett nytt sätt att uppmuntra hushållen till en smartare energianvändning via en mobilapplikation utan krav på hårdvara. Greenely använder beteendevetenskap och dataanalys för att ge hushållen mer information om sitt beteende och hjälper dem anamma ett hållbart beteende. Tjänsten är tillgänglig gratis för iPhone samt Android mobiler och har idag över 9000 svenska hushåll i plattformen. Läs mer på www.greenely.se