Bixia

Elhandelsbolaget Bixia växer och tar in ny delägare

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 09:23 CET

Elhandelsbolaget Kraftaktörerna, som ägs av Södra Hallands Kraft och Bjäre Kraft, blir en del av Bixia (tidigare Östkraftkoncernen). Kundstocken med ca 50 000 kunder i södra Sverige förvärvas av Bixia och som ersättning utgår ett aktieinnehav i Bixia.

Idag har Bixia tecknat ett letter of intent med Södra Hallands Kraft och Bjäre Kraft, som innebär att elhandelsbolaget Kraftaktörerna blir en del av Bixia per den 1 mars 2010.

Bixiakoncernen har idag sex delägare och kontor i Östergötland, Sörmland, Småland, Västra Götaland, Stockholm och Skåne. Företaget, som är det elhandelsbolag som har flest lokala kontor i Sverige, kommer efter samgåendet med Kraftaktörerna att stärka sin position i Sydsverige. Totalt kommer Bixia att finnas på 17 orter.

Lokal kraft och närproducerad el

Stark lokal förankring och inköp av närproducerad förnybar el är några av grundbultarna för Bixia.

- Vi tror på den kraft som uppstår när många mindre aktörer samarbetar. Vårt koncept handlar om att bevara det lokala ägandet och de lokala kontoren. Det handlar också om att ta tillvara på den lokala förnybara el som produceras av små producenter, där ligger vi på Bixia i fronten. Förra året var vi ett av de elhandelsbolag som köpte in mest småskalig förnybar el, säger Tom Istgren, vd Bixia.

- Att vi blir en del av Bixia innebär att vi kan behålla både arbetstillfällen och service på våra orter och samtidigt ta tillvara de skalfördelar som kommer kunderna till nytta. Att vi dessutom har en likvärdig värdegrund bäddar för ett lyckat samgående, säger Håkan Eriksson, vd Bjärekraft.

- Som elmarknaden ser ut idag är allianser en nödvändighet om det ska finnas ett alternativ till de stora eljättarna, säger Tommy Karlsson, vd Södra Hallands Kraft och Kraftaktörerna.

Sedan elmarknaden avreglerades har det skett en successiv konsolidering. Mycket tyder på att konsolideringen i branschen kommer att öka. För att möta denna utveckling och vara konkurrenskraftiga även i framtiden har Bixia en uttalad tillväxtstrategi som bygger på både organisk tillväxt och förvärv.

- Vi är mycket glada att Kraftaktörerna har valt att bli en del av Bixia. Det här samgåendet ligger helt i linje med vår strategi om att växa på nya marknader och i den här regionen har vi sedan tidigare etablerat ett kontor i Helsingborg som invigdes nu i början av december, säger Tom Istgren, vd Bixia.

Bixia är det fjärde största elhandelsbolaget i Sverige och kommer med den här affären att ha sammanlagt över 300 000 kunder och en omsättning på ca 4,5 miljarder SEK.

För mer information kontakta gärna:

Tom Istgren, vd Bixia 070-313 97 42

Tommy Karlsson, vd Södra Hallands Kraft och Kraftaktörerna 070-891 56 05

Håkan Eriksson, vd Bjärekraft 070-544 99 01

Bixiakoncernen hette tidigare Östkraftkoncernen och omfattade bolagen Östkraft, Fyrstad Kraft och HöglandsEnergi. Under hösten bytte företagen till det gemensamma namnet Bixia. Även Kraftaktörerna kommer att gå under namnet Bixia.