Örebro Läns Landsting

Eliane Forsse ny personalchef på USÖ

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 16:31 CET

Eliane Forsse är från och med 1 mars ny personalchef på Universitetssjukhuset Örebro. Hon efterträder Ove Petersson som gått över till en ny tjänst som planeringschef, med ansvar för informationsarbetet och arbetet med verksamhetsplanering.


- USÖ behöver fokusera mera på dessa frågor säger Tore Öberg, sjukhusdirektör.
- Den nya personalchefsfunktionen skall framför allt arbeta med chefsförsörjning och kompetensförsörjning av specialistgrupper och nyckelpersoner. Under de närmaste åren kommer detta att vara strategiskt viktiga frågor för oss. Eliane Forsses erfarenheter och kompetens kommer att vara till mycket stor nytta i arbetet, säger han.

Eliane Forsse är socionom, leg. psykoterapeut och har ett flertal längre påbyggnadsutbildningar inom ledarutveckling. Hon har under de senaste femton åren arbetat med chefs- och ledarskap, de senaste fem åren vid ledningsstaben på USÖ med chefsutveckling. Hon har handlett chefer och ansvarat för utbildningsinsatser både inom USÖ och landstinget och i samarbete med andra universitetssjukhus. Dessförinnan har hon bl a arbetat som konsult och som verksamhetschef inom Örebro kommun i 10 år.

- Jag ser fram emot att ta ett mer strategiskt och övergripande ansvar för chefs- och kompetensförsörjningen, säger Eliane Forsse.
- Samverkan med andra aktörer, både inom och utom USÖ, och nya arbetssätt blir den viktigaste vägen. De chefer och ledare som finns idag blir de mest betydelsefulla medspelarna i det arbetet. Det är min erfarenhet att de har ett stort engagemang och kunnande och min uppgift blir att ta vara på det så effektivt som möjligt. Att finna nya chefer och specialister handlar både om att förvalta och utveckla det pund vi har att locka nya krafter till USÖ.

För mera information, v g kontakta:
Tore Öberg, sjukhusdirektör, tfn 070-515 37 00, 019-602 37 00