Hylte kommun

Elias Fries placerar återigen Hylte på kartan

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2006 15:52 CET

"På Elias Fries går kunskapen hand i hand med naturen". Det skriver NCFF, Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, och tipsar andra skolor om att ta efter.

Nu uppmärksammar även NCFF Hylte kommmun och Elias Fries skola för dens omtalade utomhuspedagogik. I organisationens senaste nyhetsbrev presenteras skolans it- och miljöinriktning i såväl bild och text. Tidningen tipsar även andra skolor runt om i landet om det unika arbetsmaterial som skolan tagit fram i samarbete med Ljungbergsfonden och Linköpingsuniversitet.
"På Elias Fries skola har man över tio års erfarenhet av att undervisa elever utomhus. Vill du uppleva en annorlunda och inspirerande läromiljö delar skolan gärna med sig av sina erfarenheter".

NCFF är ett, av regeringen inrättat, nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom, placerat vid Örebro universitet. Centrumet har till uppgift att brett stödja skolornas hälsofrämjande arbete. Det ska sprida erfarenheter om lärande exempel, forsknings- och utvecklingsprojekt samt verka för ökad samverkan mellan universitet/högskolor, kommuner och andra skolhuvudmän och myndigheter, intresseorganisationer och lokala organisationer.

Mer information om organisationen och nyhetsbrevet hittar du på www.oru.se/ncff