Marknadsbolaget

Elin Brozén vd för Fjärde Storstadsregionens nya marknadsbolag

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2009 15:39 CEST

Idag presenterades i Visby under Almedalsveckan Elin Brozén som vd för Fjärde Storstadsregionens nya gemensamma marknadsbolag. Hon valdes ut bland närmare 50 kandidater.

Elin Brozén, 33 år, med magisterexamen från Linköpings universitet. När Marknadsföringsbolaget Nya Norrköping grundades för 7 år sedan anställdes Elin Brozén som projektledare och var med om att ta fram konceptet kring Fjärde Storstadsregionen.

‐ Jag är glad för styrelsens förtroende. Efter mina år på Nya Norrköping kan jag frågorna och brinner verkligen för att få utveckla regionsamarbetet. Därför hoppas jag vi ska kunna göra en rivstart direkt efter semestern, säger Elin Brozén.

‐ Mina viktigaste uppgifter är att fördjupa samarbetet i regionen och ytterligare förankra det bland alla invånare. Vi ska marknadsföra all den kunskap och kompetens som finns här i regionen till vår omvärld och därmed göra Fjärde Storstadsregionen ännu mer känd. Slutligen är det viktigt att inleda ett samarbete med övriga storstadsregioner inte minst för att komma med på de satsningar som görs riktat mot just storstäderna. Vårt yttersta mål med detta är att öka tillväxten i regionen.

‐ Med Elin Brozén får vi en ung ytterst drivande vd med stor kunskap om regionen, säger det nya bolagets första ordförande Peter Whass, vd för Fastighets AB LE Lundberg. Detta är frukten av det samarbete som etablerades för ett antal år sedan mellan näringslivet, kommunerna och Linköpings universitet. Det är unikt att näringslivet och det offentliga går samman för att gemensamt satsa resurser och ta ansvaret för att marknadsföra en region. För oss är det bl a nödvändigt att kunna locka kompetent arbetskraft att flytta hit.

‐ Bolagets mål är att skapa tillväxt i Fjärde Storstadsregionen med motorerna Linköping och Norrköping. Uppdraget är att arbeta för en positiv utveckling och berätta om regionens spetskompetens, vårt strategiska läge och hur attraktivt det är att arbeta, bo och studera här. Därmed lockas fler människor och företag att etablera sig här, avslutar Peter Whass.

Grundarna
Ägarna till det gemensamma marknadsbolaget är Linköpings och Norrköpings kommuner, Linköpings universitet, Saab, Cloetta, Holmen Paper, Henry Ståhl Fastigheter, Fastighets AB LE Lundberg, NTM (Norrköpings Tidningars Media), Toyota Material Handling Europe, Billerud Skärblacka, Danske Bank, Östgöta Brandstodsbolag,  

Fjärde Storstadsregionen utgörs av tillväxtmotorerna Linköping och Norrköping samt ett stort antal attraktiva omkringliggande orter av olika storlek och karaktär. Vi är nära en halv miljon människor som bor i regionen med det bästa läget i Sverige. Med attraktiva jobb, boendemiljöer med närhet till land och hav, affärsidéer och forskning i världsklass konkurrerar vi framgångsrikt om etableringar, investeringar och kompetens.