Vägen ut! kooperativen

Elisabet Abrahamsson från Göteborg representerar socialt företagande i Framtidsministerns expertgrupp

Pressmeddelande   •   Mar 04, 2015 14:49 CET

Regeringen vill att Sverige ska bli ett globalt föredöme för grön omställning och hållbar tillväxt. Framtidsminister Kristina Persson har tillsatt en expertgrupp som ska se till att det blir verklighet inom tolv år. En av dem som ska göra jobbet är Vägen ut! kooperativens vice vd Elisabet Abrahamsson från Göteborg.

Gruppen för Grön omställning är en av tre expertgrupper som ska analysera vilka politiska lösningar Sverige behöver för att bli långsiktigt hållbart. Analysgruppen för Grön omställning leds av Miljöpartiets tidigare språkrör Maria Wetterstrand.

Uppdraget är att ge idéer till regeringen som ska resultera i politiska förslag och beslut. Dessa ska sedan förverkligas under de kommande tre mandatperioderna.

Elisabet Abrahamsson har arbetat med kooperativ utveckling i flera decennier och har en gedigen kunskap och erfarenhet av att bygga stabila partnerskap och utveckla arbetsintegrerande sociala företag i Sverige och Europa. Centralt i denna utveckling är att nå en grön omställning för både miljön och jobben.

- Mitt arbete med grön omställning både på lokal nivå och på strukturell nivå i Sverige och i övriga Europa är det jag tror kommer att vara till nytta i vårt gemensamma arbete, säger Elisabet Abrahamsson.

Gruppen som har sitt första möte nu på torsdag den 5 mars ska försöka sammanställa de viktigaste politiska prioriteringarna och de förslag man behöver ta fram för att klara ett koldioxidneutralt Sverige till 2050.

Kontakt

Elisabet Abrahamsson

Vice VD/vCEO Vägen ut! kooperativen

mobil +46 (0)736-99 77 63

Vägen ut! kooperativen

Vi utvecklar företag för en hållbar värld. Vi behövs!

Vägen ut! kooperativen är ett konsortie av 11 sociala företag som driver företag med dubbla uppdrag. Dels säljs miljövänliga produkter och tjänster inom olika branscher och dels skapas arbete för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Vägen ut! har en omsättning på 39 Mkr, 72 procent av omsättningen går till att betala löner och arbetsgivaravgifter. Läs mer www.vagenut.coop