Stockholms Läns Landsting

Elisabet Wallin ny direktör med ansvar för nya driftsformer inom landstinget

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2007 13:13 CET

Elisabet Wallin har utsetts till direktör i koncernledningen för Stockholms läns landsting, med ansvar för utvecklingen av alternativa driftsformer. Hon blir därmed högsta tjänsteman för mångfaldsfrågorna inom landstinget, med ansvar för verksamheten vid landstingets nyinrättade utvecklingskansli.

Elisabet Wallin är idag chef för Närsjukvård Norra länet vid Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning och har tidigare bland annat varit chef inom Praktikertjänst.

– Elisabet Wallin har en idealisk bakgrund för arbetet med att utveckla nya driftsformer och mångfald, med sin erfarenhet både som chef inom landstingets beställarorganisation och hos privata vårdgivare, säger tillförordnade landstingsdirektören Göran Stiernstedt.

Landstingets nya utvecklingskansli har till uppgift att ta tillvara, stimulera och stötta initiativ där till exempel privata vårdgivare, personalkooperativ eller ideella verksamheter vill etablera sig inom till vården och andra delar av landstingets verksamhetsområden. Kansliet, som ska bestå av 3-5 medarbetare, ska även handlägga ersättningsfrågor, managementavtal etc.


För mer information, kontakta
Elisabet Wallin, 08-737 31 16
Göran Stiernstedt, tf landstingsdirektör, 08-737 42 32
Anders Fridell, presschef, 070-737 42 02