Bräcke diakoni

​Elisabeth Hjalmarsson och Bengt Sallerfors nya styrelsemedlemmar hos Bräcke diakoni

Pressmeddelande   •   Jul 25, 2016 11:17 CEST

Bräcke diakoni, ett av Sveriges mest dynamiska idéburna företag inom vård och omsorg, har fått nya styrelsemedlemmar. Från och med 1 juli 2016 sitter Elisabeth Hjalmarsson och Bengt Sallerfors på två av styrelsestolarna.

Elisabeth är diakon och avdelningschef för diakoni och mission i Täby församling och har en bred nationell diakonal bakgrund inom Svenska kyrkan. Bengt är specialistläkare, disputerad och med en rad olika specialist- och ledningsuppdrag inom sjukvården bakom sig. Idag arbetar han som medicinsk rådgivare på Palliativt utvecklingscentrum vid Lunds universitet och Region Skåne.

Styrelsen är Bräcke diakonis högsta styrande organ och styrelseledamöterna väljs genomgående för att skapa en bra mix av professionell kompetens och erfarenhet.

De nya medlemmarna kommer att ytterligare förstärka Bräcke diakonis ambition att bli en ledande nationell samhällsaktör inom vård och omsorg, tror Martin Ärnlöv, Bräcke diakonis direktor.

– Att ha en stark och dynamisk styrelse med en blandning av olika erfarenheter är viktigt. Utnämningen av Elisabeth och Bengt signalerar att hos oss går värdegrund och yrkeskompetens hand i hand, säger Martin Ärnlöv.

I Bräcke diakonis styrelse sitter också Ionie Oskarson, Björn Fogelmark, Eva Karlsson, Thomas Söderberg och Martin Ärnlöv. Lämnar plats för de nya styrelsemedlemmarna gör Bibbi Carlsson och Marie Fritzson, som båda suttit i maximala 6 år. 

”Ett medmänskligare samhälle” – det är Bräcke diakonis vision. Vi bedriver en bred non profit-verksamhet inom vård och omsorg, på flera olika håll i landet. Själva grundtanken är att vi och våra över 1000 medarbetare ska göra nytta där det behövs.