Vänsterpartiet Göteborgs Stad

Elise Norberg Pilhem toppar regionlistan

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:47 CET

När Vänsterpartiet Göteborg idag fastställde vallistan till regionen placerades Elise Norberg Pilhem, 56, boende i Lundby på första plats. Elise har en gedigen sjukvårdspolitisk erfarenhet i bagaget med 12 år som landstingsråd i Örebro Läns Landsting. Till yrket är Elise sjuksköterska. Idag är hon ledamot i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och SKL:s beredning för primärvård och äldreomsorg. Sedan valet 2006 har hon varit ledamot i SDN Lundby.

– Jag kommer att fokusera på hälso- och sjukvårdsfrågor. Med den nuvarande politiska kursen är allas rätt till vård hotad. Privata lösningar riskerar att slita sönder välfärden. Därför krävs en ny regering i Sverige och ett nytt styre i regionen, men framför allt krävs en annan politik, säger Elise Norberg Pilhem.

Elise anser att ett gott parlamentariskt arbete grundläggs i den egna partiorganisationen och hon blev genast aktiv i sin partiförening i Lunby och accepterade posten som distriktsordförande när hon flyttade till Göteborg efter valet 2006. Elise har sedan flera år tillbaka varit ledamot av partistyrelsen och dess verkställande utskott där hon ansvarar för välfärdsfrågor.

På andra plats står Sören Kviberg, 59, nuvarande oppositionsråd för Vänsterpartiet i regionen. Under den gångna mandatperioden har Sören fokuserat mest på miljöfrågor, infrastruktur och regional utveckling.

Amanda Åhall, 30, tredjenamn på listan bor i Bergsjön och jobbar som ombudsman på partidistriktet. Hon är idag ledamot av regionfullmäktige och ersättare i regionutvecklingsnämnden.

– Jag arbetar med ett feministiskt perspektiv i alla frågor. Jämställdhet måste belysas oavsett om det handlar om sjukvård, kollektivtrafik eller minskad klimatbelastning. Dessutom finns det mycket arbete kvar att göra för HBT-personer. Ett exempel är den expansiva turistnäringen. Det kan bli hur bra som helst men om ingen bevakar jämställdhetsaspekterna kan det också bli hur dåligt som helst, säger Amanda Åhall.

Fjärde namn är Marie-Ann Eriksson, 63, boende i Lundby och nybliven pensionär från jobbet som systemutvecklare och fackligt förtroendevald på AB Volvo. Hon är idag ersättare i regionfullmäktige och har jobbat mest med folkhögskolorna.

– Jag är beredd att ta tag i alla frågor som hanteras av regionen och sätter gärna tänderna i kollektivtrafiken eller kulturen, säger Mari-Ann Eriksson.

På femte plats står Lars Engen, 55, universitetsadjunkt även han från Lundby. Förutom sina specialintressen psykiatri och folkhälsa kommer Lars att driva infrastrukturfrågor och regionutveckling.

– Regionen passar mig utmärkt som politisk arena eftersom jag jobbar med psykiatrifrågor och dessutom har mina rötter i den bohusländska myllan, säger Lars Engen.

På plats 6–10 står:
6   Nadja Mousa
7   Lars-Erik Hansson
8   Leni Persson
9   Daniel Gustafsson
10 Gun Cederborg

Valkonferensen hålls under helgen i Kvinnofolkhögskolans lokaler. Media hälsas välkomna till en presskonferens på söndag 31/1 kl. 12.00

För mer information kontakta:
Elise Pilhem Norberg 0708-12 44 11
Sören Kviberg 0703-08 33 50
Amanda Åhall 0762-47 55 56
Marie-Ann Eriksson 0702-24 62 24
Lars Engen 0768-78 43 56

Vänsterpartiet i kommunstyrelsen Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Besöksadress:
Gustaf Adolfs Torg 4A