Arbetsgivaralliansen

Elitdomare är inte anställda enligt tingsrätten

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 15:27 CEST

Domen i målet mellan Svenska Handbollförbundet och två elitdomare klargör att det inte föreligger något anställningsförhållande i funktionärsskap, vare sig det är domare på elit- eller förbundsnivå.
Arbetsgivaralliansen med chefsjurist Sven Lindvall har företrätt Svenska Handbollförbundet i målet.

– Det är viktigt att särskilja på ideellt uppdrag och anställning. Hittills har, enligt tradition inom svensk idrott, uppdrag som domare betraktats som förtroendeuppdrag/hedersuppdrag och inte som anställning. Detta har även gällt för domare på elitnivå med arvode och andra ersättningar, såvida inte uttryckligen anställningsavtal träffats. I och med denna dom har nu denna tradition nu fastslagits säger chefsjurist Sven Lindvall

Bakgrund: Inom elithandbollen i Sverige dömer domarna i par. Det innebär att om en i paret inte längre kan döma så kan det påverka även den andra partnerns möjligheter att få domaruppdrag om inte annan partner hittas. I detta fall har Handbollförbundets domarkommitté på grund av disciplinära skäl avseende en domare beslutat att inte nominera denne och hans domarpartner för elitdömande spelåret 2009–2010. Båda två har var för sig – under åberopande av att anställningsförhållande förelegat mellan domarna och Svenska Handbollförbundet – stämt förbundet inför Stockholms tingsrätt.

Stockholms tingsrätt har dömt i linje med Arbetsgivaralliansen och Svenska Handbollförbundet att något anställningsförhållande med de två domarna inte existerat.

– Domen blev vad vi förväntat oss. Det skulle kunna få väldiga konsekvenser om alla med förtroendeuppdrag också skulle ses som anställda, säger Christer Thelin, VD i Svenska Handbollförbundet.

För ytterligare information:
Chefsjurist Sven Lindvall, Arbetsgivaralliansen,
tel. 0733-36 80 97, 08-545 912 13

Arbetsgivaralliansen organiserar arbetsgivare som drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang.
Våra medlemmar finns inom: idrott, intresse- och biståndsorganisationer, trossamfund, vård, folkbildning, utbildning och forskning, upplevelseverksamhet samt kultur, tillsammans 2 800 arbetsgivare.