Elitfönster AB

Elitfönster satsar på delat ledarskap

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2005 11:21 CEST

I en snabbt föränderlig värld och ett allt intensivare arbetsklimat, ställs höga krav på chefer att handskas annorlunda med sina uppgifter. För att få mer tid över till strategiska frågor, reflektion och eftertanke satsar Elitfönster nu på ett operativt delat ledarskap mellan en ny VD och vice VD. Genom att lyfta blicken från vardagsproblem, brandkårsutryckningar och administration räknar de nya cheferna med att verksamheten når en högre kvalitet och att ledarskapet blir mer effektivt, lönsamt och balanserat.

Den 1 september tillträdde Anders Isaksson som VD och Börje Bellinger som vice VD på Elitfönster. Ytterst ansvarig för verksamheten är VD Anders Isaksson, men operativt ska de dela ledarskapet för Elitfönster. Bägge fortsätter dessutom i sina tidigare roller som Teknisk chef respektive Marknadschef.

- För Elitfönster har volym länge varit i fokus. Framöver handlar de stora frågorna framförallt om produkt, teknik, kapacitet och konsolidering. Börje Bellingers bakgrund, kunskaper och erfarenhet på marknadssidan och min egen bakgrund inom teknik och produktion, ger oss ett gemensamt djupt och brett perspektiv på ledarskapsfrågorna, menar Anders Isaksson VD för Elitfönster

Med ett delat ledarskap menar Isaksson och Bellinger att de får större möjligheter att planera långsiktigt och driva mera strategiska frågor. Dels får de mer tid att kommunicera och bygga positiva medarbetarerelationer, vilket är grunden för att skapa kvalitet i verksamheten. Vidare menar de att ledarskapet i ett modernt företag är förenat med många svårigheter. Verksamheten blir allt mer komplex och de snabba förändringarna både i företaget och på marknaden, talar för att det är bra att vara två, anser de. En chef ska räcka till mycket och förväntningarna är höga från alla håll. Det behövs stor flexibilitet för att göra en meningsfull och tillfredställande insats, fortsätter de.

- Vi har resonerat oss fram till att ett delat ledarskap passar oss och är en bra lösning för Elitfönster. Vi känner styrka i att vi kan göra så här och genom ett delat ledarskap får vi en högre kvalitet i utförandet av arbetsuppgifterna. Tillsammans skapar vi nya förutsättningar för verksamheten genom att bryta med chefstraditioner och konventioner. Nya krav ställs hela tiden och som operativa chefer måste vi kunna inspirera våra medarbetare till nya framgångar, säger Börje Bellinger VVD på Elitfönster.

Isaksson och Bellinger talar om arbetet i den traditionella chefsrollen där VDn oftast dränks i återkommande frågor, rutiner och regelbundna procedurer i ett längre perspektiv. Samtidigt kräver organisationen ett framåttänkande ledarskap, positiva förändringar och att chefen ska vägleda och stimulera människor i organisationen. I ett traditionellt ledarskap är det lätt att bli ensam eftersom organisationen förväntar sig att chefen ska klara allt själv, vilket kan inverka negativt på t ex konstruktiv problemlösning, menar de.

- Det handlar inte om att göra det ena eller andra, utan att ha tiden och resurserna att kunna hantera alla delarna i ledarskapet på ett optimalt sätt. Det är hög intensitet i vårt arbete och medarbetarna behöver oss ofta på varsitt håll för att klara olika problem. Samtidigt ska vardagens uppgifter löpa friktionsfritt och akuta eller stora problem lösas, säger Anders Isaksson.

- Vår primära målsättning är att utveckla Elitfönster och ha en fortsatt hög tillväxttakt. Genom ett delat ledarskap kan vi tillsammans hjälpas åt att lyfta blicken och se framåt. Detta betyder att vi kan fokusera och lägga mer kraft på de viktigaste frågorna, skapa förståelse och meningsskapande för hela verksamheten, avslutar Börje Bellinger.


För ytterligare information, kontakta:

Anders Isaksson, VD/Teknisk Chef
Elitfönster AB
Tel. Direkt: 0383-763539
e-post: anders.isaksson@elitfonster.se
http://www.elitfonster.se


Börje Bellinger, VVD/Marknadschef
Elitfönster AB
Tel. Direkt: 0383-763440
e-post: borje.bellinger@elitfonster.se
http://www.elitfonster.se


Elitfönster AB är Sveriges största fönstertillverkare. Företaget tillverkar fönster och fönsterdörrar såväl för konsument som proffsmarknad. Huvudkontoret är beläget i Vetlanda, tillsammans med ämnestillverkning och fönsterfabrik. I Lenhovda har Elitfönster försäljningskontor, fönsterfabrik och Sveriges största isolerglasfabrik. Företaget har ca 650 anställda och VD är Anders Isaksson. Elitfönster ingår i Inwido AB som ägs av Ratos.