EPLAN Software & Service AB

Elkonstruktionen får nya dimensioner

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 11:56 CEST

EPLAN lanserar nu den nya generationens elkonstruktionsverktyg. Med integrerad 3D-funktionalitet får användaren helt nya möjligheter både att se hur ett elskåp kan bestyckas och göra konstruktionen för ett flöde.

 

– Vi har sedan tidigare 3D-program för att utföra ritningsarbete. Skillnaden nu är att vår nya EPLAN Pro Panel är fullt ut integrerad i EPLAN-plattformen. Det innebär konkret att all information som finns i databasen är tillgänglig i allt konstruktionsarbete. Varje ändring i en ritning slår igenom i alla dokument.

Kort sagt ingenjörstiden minskar markant när automatiken i systemet tar över och allting kan utföras i ett enda datorprogram, förklarar Stefan Bengtsson, vd för EPLAN Software & Service AB.

Världsledande verktyg

EPLAN är världsledande inom mjukvaror för elkonstruktion. EPLAN-plattformen är moduluppbyggd och anpassningsbar efter användarens behov av elkonstruktion. Den nya modulen EPLAN Pro Panel ger konstruktionsarbetet en helt ny dimension. Modulen samverkar lika bra med EPLAN Electric P8 som med EPLAN Fluid, det vill säga att 3D-funktionen nu finns tillgänglig både för elektriskt konstruktionsarbete som för pneumatik och hydraulik.

Tredimensionellt

Den nyutvecklade 3D-funktionen innebär att användaren enkelt får fram en tredimensionell modell av den apparat som ska produceras. I utvecklingsarbetet kan användaren vrida och vända på modellen för att se att utrustningen får plats i kapslingen och att utrymmet används optimalt. Det gör konstruktionsarbetet enklare och säkrare.

Effektivare arbete

Integrationen i plattformen effektiviserar arbetet med EPLAN Pro Panel. Alla komponenter finns tillgängliga i listform eller som en trädstruktur, enkla att hämta och lägga in i 3D-modellen. Modulen hämtar den data som krävs. Plattformen hjälper till att beräkna komponent- och kabelbehov samt kontrollerar automatiskt att komponenterna är rätt dimensionerade i förhållande till varandra. Verktyget beräknar även den värmeutveckling som konstruktionen medför.

EPLAN-plattformen hjälper till att få rätt dimensioner. Med den information som är tillgänglig för EPLAN Pro Panel kan kablage direkt beställas i rätt mängd, längd och med skalning. Verktyget hjälper till att få fram rätt bestyckningslistor och fullständig dokumentation. När konstruktionen är klar går det enkelt att skicka iväg en datafil för bearbetning av kapslingen.

– Med EPLAN Pro Panel kommer utvecklingshastigheten att öka hos användarna. Konstruktören får en ökad flexibilitet. Det går att prova sig fram på datorskärmen vid ritbordet till och med långt innan det finns en ritning. EPLAN Pro Panel är inte bara en 3D-funktion, den revolutionerar konstruktionsarbetet, betonar Stefan Bengtsson.

EPLAN Software & Service AB är ett dotterbolag till tyska EPLAN som i sin tur ingår i Friedhelm L O H Group. EPLAN har utvecklat konstruktionslösningar under 25 år och är med sina produkter och tjänster marknadsledare inom datorbaserade system för elkonstruktioner.