Exibea

Elmätning varje timme – men något saknas?

Pressmeddelande   •   Okt 03, 2012 15:33 CEST

Den 1 oktober trädde en ny lag i kraft som innebär att energibolagen är skyldiga att erbjuda alla privatkunder som önskar ett rörligt elpris som varierar per timme.Syftet är att villaägaren ska köra sin disk- och tvättmaskin vid tillfällen på dygnet och under veckan då tillgång till el är god och belastning på elnätet är lägre. Detta öppnar även på sikt för smart teknik som själv kan reglera sin funktion beroende på elpriset.

BLIR VERKLIGHET TIDIGAST 2013

Verkligeheten är dock den att de allra flesta inte har möjlighet att få timpris förrän till nästa år eftersom energibolagen inte hunnit med att uppgradera elmätare och infrastrukturen för insamling av mätdata. De flesta elbolag tar idag emot anmälningar för att få timavläsning men kan inte garantera att tjänsten startar under 2012.

NÅGONTING SAKNAS

De flesta experter är överens om att timprismätningen behöver kombineras med någon typ av direkt feedback av elförbrukningen, så att konsumenten enklare kan styra sin elanvändning beroende på priset vid varje tidpunkt.

 ”För att en konsument ska kunna dra verklig nytta av svängningarna i elpriset och spara pengar så behövs också någon typ av direkt återkoppling som visar förbrukningstakt och som kan medvetengöra vad olika produkter förbrukar”

...säger Joakim Ottander, VD för Exibea. Många elbolag erbjuder, eller förväntas erbjuda timförbrukningen genom en egen webbportal, men mätvärdena presenteras tidigast nästkommande dag och ger då konsumenten begränsad möjlighet att återkoppla till vilka aktiviteter som relaterade till vilken elförbrukning.

STORBRITANNIEN LIGER FÖRE

I Storbritannien har man kommit något längre. Redan för fyra år sedan beslutade man2 att varje konsument ska ha rätt till en kostnadsfri display från sitt elbolag som visar förbrukningstakten, så att man kan bli medveten om vad olika elprodukter förbrukar i hemmet.

INTRESSE FINNS BLAND KONSUMENTER

En studie som Sifon gjort på uppdrag av Eon3 pekar på att varannan svensk är intresserad av en elmätare som visar hushållets förbrukning i realtid, för att få bättre koll på denna, men ännu finns ingenting som pekar på att detta blir verklighet i Sverige.

 Flera sådana lösningar som kan presentera elförbrukningen i realtid finns redan idag men denna kräver att konsumenten själv köper utrustning, en så kallad energidisplay. Sedan ungefär två år tillbaks finns ett antal sådana lösningar på marknaden som säljs genom flera stora energibolag, bl.a. Vattenfall och Fortum, samt energidisplayen ELIQ som säljs av Exibea, fristående från elavtal.

 Exibea kommer inom ett fåtal veckor att gå ut med mer information om en helt ny produkt i ELIQ-serien som lanseras senare under hösten. För mer information, kontakta Exibeas pressansvarige.

 REFERENSER

1) http://www.di.se/artiklar/2012/9/26/spara-pa-att-kopa-el-per-timme/

2) http://www.guardian.co.uk/money/2007/may/23/utilities.energy

3) http://www.dn.se/ekonomi/stort-intresse-for-elmatare

 PRESSMATERIAL

Besök vårt pressrum för högupplösta bilder och mer information eller kontakta oss enligt nedan.

http://www.eliq.se/sv/om-exibea/pressinformation

PRESSKONTAKT  

Håkan Ludvigsson

hakan AT exibea PUNKT se

0733 - 101 808

Exibea är ett innovationsbolag från Göteborg med rötter i Chalmers tekniska högskola. Hösten 2010 lanserade bolaget ELIQ Energidisplay som gjort succé på den svenska marknaden och lovordats i fack- och dagspress bl.a. Göteborgs-Posten, Expressen, M3, MacWorld och NyTeknik (läs artiklarna här). ELIQ Energidisplay säljs bl.a. av Elkedjanbutikerna och tretti.se.