E.ON Sverige AB

Elmarknadsrapport från E.ON Sverige

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:46 CET

Efter en dramatisk höst med kraftigt sjunkande elpriser har nu marknaden stabiliserats, även om vi sett ett tryck uppåt de senaste dagarna. Idag är nivåerna i vattenkraftverkens magasin normal och det är gott om snö i fjällen. I bifogade pdf finner du E.ON Sveriges Elmarknadsrapport som beskriver vad som hänt på elmarknaden den senaste tiden och vilka faktorer som förväntas påverka elpriserna framöver. I slutet finns också E.ON Sveriges rekommendation till privatkunderna.

Har du frågor på innehållet är du välkommen att kontakta Mats Nilsson, chefsanalytiker på E.ON Energihandel Nordic, angående utvecklingen på elbörsen, telefon 040 - 25 58 38, eller Anders Berghman, pris- och produktansvarig på E.ON Försäljning Sverige, angående prisutvecklingen till privatkunder, telefon 040 - 25 58 22.

Utsänt av:
E.ON Sverige AB
Kommunikation
Johan Aspegren