Näringsdepartementet

Elnätsavgifterna utreds

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2011 11:26 CEST

Regeringen har idag beslutat att ge Energimarknadsinspektionen i uppdrag att utreda och utvärdera vilka effekter riksdagens tidigare beslut om utjämning av elnätstariffer mellan glesbygd och tätort har fått på elnätsavgifterna. I utvärderingen ingår att redovisa både de samlade effekterna i landet och i olika delar av landet som är en följd av beslutet.

- I samband med vinterns debatt om elnätsavgifterna framkom uppgifter om stora skillnader mellan olika elnätbolag i Sverige. Jag tycker att konsumenternas roll är viktig och att nätbolagens prissättning måste ligga på rimliga nivåer så därför vill jag att Energimarknadsinspektionen tittar på hur det faktiskt ser ut, säger energiminister Maud Olofsson.

Bestämmelsen som nu ska utvärderas gäller sedan 2003 och innebär att alla koncessionsområden med samma nätkoncessionshavare som ligger geografiskt nära varandra ska samredovisas som en redovisningsenhet, i stället för att koncessionsområdena ska redovisas var för sig. Energimarknadsinspektionen får nu i uppdrag att se om bestämmelsen har främjat den utjämning mellan glesbygd och tätort som var syftet.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet senast den 26 april 2012.

Kontakt
Johanna Martin
Pressekreterare
070 206 75 62