Svensk Energi

Elpriset visar vattenkraftens betydelse

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2012 09:00 CEST

Vattenkraften är främsta orsak till de låga elpriser som Sverige haft i sommar. Svensk Energi menar att den måste värnas och utvecklas.

I sommar har vi på den nordiska elbörsen haft låga elpriser i Sverige, nyligen så låga som 8 öre per kilowattimme över hela landet. De kan jämföras med priserna i vintras som tidvis kunde nå över 1 krona per kilowattimme.

Som på alla marknader där varor köps och säljs följer elpriset tillgång och efterfrågan. Det har varit god tillgång till vattenkraft tack vare välfyllda vattenmagasin, samtidigt som kärnkraftverken producerat enligt plan. Höga temperaturer och lägre industriaktivitet bidrar samtidigt till lägre efterfrågan på el.

När efterfrågan på el är låg och vattentillgången god sätter vattenkraftens produktionskostnad priset på el. När motsatt förhållande råder – hög efterfrågan och dåligt med vatten – blir det koleldade kraftverk med extra kostnader för utsläppsrätter som sätter priset på el.

– Situationen nu visar med all önskvärd tydlighet att marknaden för el fungerar. Det belyser också vikten av att ha tillgång till vattenkraft, som är billig att producera el med utan klimatpåverkande utsläpp. Vi måste värna om vattenkraften och se till att utveckla och inte begränsa den, säger Svensk Energis vd Kjell Jansson och fortsätter:

– På vilken marknad som helst är kundernas beteende också bevis på att det fungerar. I sommar har fler kunder valt avtal med fast pris för sin el. Vi favoriserar ingen avtalsform men tycker det är glädjande att kunderna är aktiva och gör allt mer medvetna val på elmarknaden.

De svenska vattenkraftverken har låga produktionskostnader. Investeringarna är ofta betalda sedan länge. Även kärnkraftverkens produktionskostnader är förhållandevis låga av samma anledning. De flesta vindkraftverk däremot har byggts så pass nyligen att investeringarna fortfarande belastar den totala produktionskostnaden.

De låga elpriserna på 8 öre per kilowattimme kan jämföras med andra fakta. Elföretagens forskningsföretag Elforsk har till exempel beräknat vad el från nybyggda anläggningar totalt kostar i ren produktionskostnad utan skatter, avgifter eller bidrag. Vattenkraften kostar då drygt 35 öre per kilowattimme, kärnkraften knappt 45 öre per kilowattimme och vindkraft på land ungefär mellan 55 och 60 öre per kilowattimme.

Som jämförelse gäller också att de flesta elkunder i Sverige betalar en elskatt på 29 öre per kilowattimme, som tillsammans med moms blir över 36 öre per kilowattimme.

Vill du veta mer?

Kontaktpersoner: Kjell Jansson, Svensk Energis vd, mobiltelefon 0705-84 84 81, kjell.jansson@svenskenergi.se
Kalle Lindholm, Svensk Energis pressansvarige, mobiltelefon 0709-96 25 90, kalle.lindholm@svenskenergi.se.