Västra Götalandsregionen

Elsanerade undersökningsrum vid något av regionens sjukhus

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2007 11:48 CEST

Västra Götalandsregionen ska kunna erbjuda elsanerade undersöknings- och behandlingsrum vid något av regionens sjukhus. Det beslutade hälso- och sjukvårdsutskottet i dag.

Hälso- och sjukvårdsdirektören fick i uppdrag att tillsammans med regionens fastighetsförvaltning, Västfastigheter, se till att det finns särskilt elsanerade undersöknings- och behandlingsrum vid något av regionens sjukhus.

Denna åtgärd blir ett komplement till den uppsökande vård som finns inom primärvården i Västra Götalandsregionen för elöverkänsliga personer. Inom regionen finns också ett utbildningsprogram för bemötande av personer med olika funktionshinder. I denna utbildning lyfts bland annat elöverkänsligas situation och behov fram. Utbildningen är unik i sitt slag och har tagits fram i samverkan med handikapprörelsen i Västra Götaland.

I Västra Götaland beräknas cirka 30 000 personer vara elöverkänsliga varav 3 000 personer har svåra besvär.

Kontaktperson: Jonas Andersson (fp), ordförande, 0708-37 78 53,
Martin Andreasson (m), vice ordförande, 0709-75 75 44, Lars-Olof Rönnqvist, hälso- och sjukvårdsdirektör, 0706-61 98 44, Åsa Sundell, informationsavdelningen, 0708-80 16 19