elskling AB

Elskling, Sveriges 5:e hetaste Uppstickare enligt karriärnätverket Shortcut

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:50 CET

Elskling.se, Sveriges enda internettjänst för jämförelse och byte av elavtal, rankas som Sveriges femte hetaste uppstickare. Rankningen, som presenteras på www.shortcut.nu och i tidningen Shortcut Magasin, premierar personer som är med och formar framtidens Sverige. Det är första gången som elskling rankas av Shortcut och grundarna bakom företaget jublar stolta över den överraskande höga placeringen.

För åttonde året i rad har karriärnätverket Shortcut korat ”Uppstickarna”, 100 spännande personer som är med och formar framtidens Sverige. I årets omgång hyllar Shortcut unga och modiga entreprenörer som bedöms vara ett framtida hopp för svenskt näringsliv. Kriterierna för en ”Uppstickare” är att man ska vara entreprenör, vara en inspirerande förebild, har haft en spännande utveckling och nått framgång det senaste året samt att man är högst 35 år. För årets lista besök: www.shortcut.nu/Default.aspx?documentID=422


-    Femte plats! Det är så att man får nypa sig i armen. Att vi lyfts fram som förebilder inom entreprenörskap är otroligt stärkande i tider då vi arbetar hårt för att utveckla tjänsten ytterligare. Hittills har vi hjälpt 75.000 elabonnenter sänka sina elkostnader men vi nöjer oss inte förrän alla svenskar gjort ett aktivt och klokt el-val. Kundernas förtroende och Shortcuts uppskattning ger oss styrkan att ta oss an nya utmaningar, säger Omid Ashrafi, medgrundare och marknadschef på elskling.
-    Jag tror på vikten av att lyfta fram spännande förebilder som inspirerar andra till att våga satsa på sitt entreprenörskap, säger Malin Sund, tf chefredaktör för Shortcut Magasin.

Shortcuts jury bestod av Mats Gabrielsson, IT-pionjär, miljardär och ägare av investmentbolaget Gabrielsson Invest. Känd från SVT:s satsning Draknästet. Nina Linander, partner för Stanton Chase International i Stockholm. Charlie Hansson, ung rebellisk entreprenör som värnar om det sociala ansvarstagandet i företagandet. Mia Berin-Kamlén, marknadschef för Shortcut. Malin Sund, tf chefredaktör för Shortcut Magasin.

Internettjänsten www.elskling.se startades 2007 av fem studiekamrater från KTH i Stockholm för att ge elabonnenten vägledning i en snårskog av elavtal. Inspirationen kom från England där abonnenter sedan länge kunnat göra jämförelser och byten av elavtal på www.uswitch.com. Under 2009 har intresset för bytestjänsten vuxit kraftigt och varje dag jämför och byter 200 - 400 hushåll el via www.elskling.se.

För mer information om elskling.se
Petter Marwig, vd elskling     070-771 12 51
Omid Ashrafi, marknadschef elskling     070-771 12 53

Om Elskling AB  - Sveriges bästa sajt för jämförelse och byte av elavtal
Elskling AB grundades och drivs sedan starten 2007 av fem Civilingenjörer från KTH som efter några års erfarenhet från näringslivet samlades kring idén om att det behövs en oberoende, heltäckande tjänst av hög kvalitet som ökar transparensen på den svenska elmarknaden. elskling.se erbjuder ett för konsumenten, kompetent, enkelt och objektivt verktyg som underlättar krångliga jämförelser och bytesförfaranden och därmed stimulerar och ökar antalet som aktivt väljer elhandelsbolag. Sedan starten 2007 har elskling hjälpt uppemot 75 000 svenskar att jämföra och byta elavtal på www.elskling.se

Elskling AB, Sandelsgatan 12, 115 34 Stockholm, Tel 08-650 81 15, Fax 08-650 54 22, info@elskling.se