Elektriska Installatörsorganisationen EIO

Elteknikbranschen startar ny gymnasieutbildning för elektriker

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2010 16:31 CEST

Elteknikbranschens Gymnasium, ETG, i Nyköping drivs sedan 2007 som friskola och ägs av branschens organisationer och Nyköpings kommun. Elteknikbranschens organisationer Elektriska Installatörsorganisationen EIO och Svenska Elektrikerförbundet, SEF, har nu gemensamt beslutat att starta etablering av branschens egna gymnasiekoncept ETG i Sverige.

- Grundidén med ETG är att skolan ska ge grundläggande yrkeskunskap och kompetens inom området elteknik. Det unika med konceptet är att lärlingstiden är målstyrd och ingår i utbildningen. De som uppfyller kraven med godkänt resultat erhåller ett yrkescertifikat. Man slipper alltså lärlingstiden efter avslutad grundutbildning men vårt koncept, säger EIO:s VD Jan Siezing.

Genom branschstyrning och samarbete med näringslivet följer utbildningen förändringar inom elteknikbranschen och kan snabbt och obyråkratiskt anpassas till arbetsmarknadens behov.

- Vår idé är inte att starta upp nya skolor över landet utan vi vill istället samarbeta med etablerade skolor.

Vi tror att höstterminen 2011 är en bra tidpunkt för starten då många av våra intentioner sammanfaller med reformen till ny gymnasieskola GY 11. Vi tänker oss att successivt etablera konceptet i hela Sverige, säger Elektrikernas ordförande Jonas Wallin.

För mer information om etableringen av ETG kontakta:
Jan Siezing, VD EIO, 08-762 75 77
Jonas Wallin, ordf. SEF , 08-412 82 36

Organisationernas webbplatser:

www.sef.se
www.eio.se
www.etg.nu

Jan Siezing, VD EIO, 08-762 75 77


http://www.eio.se