Eltel Networks

Eltel Networks installerar ytterligare 300 000 elmätare för Vattenfalls räkning

Pressmeddelande   •   Feb 06, 2007 16:18 CET

Infranetföretaget Eltel Networks har vunnit ytterligare en mångmiljonaffär inom AMR. Det utökade förtroendet från Vattenfall & Telvent omfattar 300 000 elmätare. Totalt sett innebär det att Eltel Networks nu vunnit 30 procent av den totala AMR-marknaden.

Sedan tidigare har Eltel Networks i uppdrag att byta 200 000 mätare åt Vattenfalls kunder. Ett arbete som är i full gång med mer än 1000 elmätarbyten per dag landet över.

– Vi är oerhört glada över det fortsatta förtroendet från Vattenfall & Telvent. Vi ser det som ett bevis för att vi är bra på det vi gör och att vårt Infranetkoncept är en framgångsfaktor, säger Axel Hjärne, VD Eltel Networks Sverige.

År 2003 kom ett lagkrav som innebär att Sveriges nätägare måste säkerställa månatliga avläsningar genom AMR för samtliga elabonnenter innan halvårsskiftet 2009. Detta innebär att fem miljoner elmätare ska bytas ut. Drygt hälften av alla dessa mätare är kontrakterade. Av dessa kontrakt har Eltel Networks vunnit cirka 30 procent. Förutom de 500 000 mätarbytena för Vattenfall & Telvent har Eltel Networks stora uppdrag för E.ON och Mälarenergi, samt mindre lokala uppdrag från exempelvis Trelleborgs Energi, Tekniska Verken i Linköping och Höganäs Energi.

– Under våren kommer vi att byta cirka 2000 elmätare per dag landet över. Något som känns både kul och utmanande. I realiteten innebär det att vi hanterar hela 4000 mätare om dagen. De 100 000-tals installationer vi redan genomfört har hjälpt oss att arbeta fram bra processer och goda rutiner för denna typ av uppdrag, säger David Ingsten från Eltel Networks som lett AMR-satsningen för Eltels del sedan starten för cirka tre år sedan.

Eltel Networks är Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Ett AMR-projekt involverar både el och tele, genom att avläsningarna av elförbrukningen oftast sker via någon form av telekommunikation. Därför passar denna typ av projekt Eltel Networks kompetens.

För mer information kontakta:
Maria Hagelberg, Informationschef Eltel Networks Sverige, 0705 92 92 23 eller maria.hagelberg@eltelnetworks.com

Fakta om AMR
År 2003 kom ett lagkrav som innebär att Sveriges nätägare måste säkerställa månatliga avläsningar för samtliga elabonnenter innan halvårsskiftet år 2009. Detta för att abonnenterna skall faktureras för faktisk förbrukning. För att detta skall vara möjligt måste fjärravlästa elmätare installeras – Automatic Meter Reading (AMR). Genom att faktureras faktisk förbrukning ges konsumenten bättre förutsättningar att hålla koll på och påverka sin elförbrukning. Totalt sett handlar det om cirka 5 miljoner elmätare till ett värde mellan 10 – 12 miljarder SEK. Hittills har ungefär 20-25 procent av Sveriges mätare bytts ut och lite drygt hälften är kontrakterade för att bytas ut.

Om Eltel Networks
Eltel Networks är Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Med sina närmare 7000 medarbetare verkar Eltel Networks för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2500 anställda fördelade över hela landet.

Eltel Networks i korthet
• Anställda: 7000 varav ca 2500 i Sverige
• Huvudägare: Industri kapital 2000-fonden
• Koncernchef: Tuomo Rönkkö
• Omsättning (2005): 7 miljarder SEK, varav ca 3 miljarder i Sverige
• Verksamhetsområden: Fast- och mobiltelefoni, Distributionsnät, Regionnät, Stamnät, Fjärravlästa elmätare (AMR), Stadsnät, Fastighetsnät, Järnväg, Luftfart och Public Safety
• Kunder: Teleoperatörer, energibolag, kommuner, blåljusmyndigheter, Vägverk, Banverk, Luftfartsverk och större fastighetsbolag