Eltel Networks

Eltel Networks tar hem stort Teliauppdrag

Pressmeddelande   •   Aug 16, 2007 10:30 CEST

Infranetföretaget Eltel Networks utvidgar återigen sitt samarbete med Telia Sonera. Parterna har ingått avtal för perioden 2008-2009, avseende drift och underhåll av Telias fiber- och kopparnät i Sverige, samt för anslutning av kundaccesser. Ramavtalet är rikstäckande. Eltel Networks förestående expansion ligger helt i linje med 3i:s strategi, nya ägare till Eltel sedan juni i år. Eltel planerar att rekrytera 400 medarbetare i Sverige det närmaste året.

– Vi är sedan tidigare helhetsentreprenör åt Telia Sonera för ett geografiskt område i Sverige. Efter mycket goda resultat är vi nu glada att de omsätter förtroendet för oss i ett större åtagande. Vi har arbetat fram ett nytt, effektivt arbetssätt som kommer att ge Telia och deras kunder kortare leveranstider och högre kvalitet, säger Axel Hjärne, COO Eltel Northern Europe.

Eltel kommer från och med årsskiftet ansvara för nättillgängligheten för Telias slut- och operatörskunder, i bland annat, delar av Skåne, Halland, Gotland, Medelpad, Ångermanland och Jämtland. Mer specifikt innebär det leveranser av nya förbindelser samt underhåll av kundnära anslutningar och kabel i både fiber- och kopparnäten. Eltel är sedan tidigare en av Telias entreprenörer men har i och med detta avtal ännu en gång utökat sitt ansvar och tagit sig in på nya teknikområden, såsom kabelfel.

– Idag är de flesta svenskar och företag helt beroende av telefoni, mobiltelefoni och bredbandsuppkoppling. Det är med glädje vi tar på oss ansvaret för att säkra tillgängligheten i näten. Våra Infranettekniker, med flera kompetensområden i kombination med en ny teamstruktur gör att vi jobbar snabbt och säkert. Telia visar att de känner sig trygga med oss, när vi nu ännu en gång får en utökad andel av deras avtal! säger Axel Hjärne COO Eltel Northern Europe.

För mer information kontakta: Mikael Ek, försäljningsdirektör Eltel Networks Sverige,
0705 98 00 05 eller mikael.ek@eltelnetworks.com

Om Eltel Networks
Eltel Networks är Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. Med sina närmare 8000 medarbetare verkar Eltel Networks för att göra Europa starkare, tryggare och säkrare genom att tillhandahålla effektiva och innovativa lösningar. Eltel Networks är en stor internationell aktör med stark lokal närvaro. I Sverige har vi cirka 2500 anställda fördelade över hela landet.

Eltel Networks i korthet
• Anställda: 8000 varav ca 2500 i Sverige
• Koncernchef: Tuomo Rönkkö
• Ägare: 3i
• Omsättning (2006): 7 miljarder SEK, varav ca 3 miljarder i Sverige
• Verksamhetsområden: Fast- och mobiltelefoni, Distributionsnät, Regionnät, Stamnät, Fjärravlästa elmätare (AMR), Stadsnät, Fastighetsnät, Järnväg, Luftfart och Public Safety
• Kunder: Teleoperatörer, energibolag, kommuner, blåljusmyndigheter, Vägverk, Banverk,