Sepab

Eltel väljer Exyplus

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 12:17 CET

Eltel är norra Europas ledande Infranetföretag specialiserat på att planera, bygga och underhålla samhällets livsviktiga el- och telenät. I Sverige har man cirka 1 800 anställda fördelade över hela landet.

Under 2010 genomförde Eltel Networks Infranet AB en upphandling av ett fordonspositioneringssystem kombinerat med arbetsorderhantering. Valet föll på Sepabs ExyPlus vilken uppfyllde de kraven och även kraven på elektronisk körjournal. Ett pilotprojekt sattes igång under hösten och pågick i 5 månader. - Vi sökte efter en leverantör som kunde bli vår långsiktiga samarbetspartner, säger inköpschefen Mats Björkman på Eltel. Vi hade specifika krav på anpassningar och skräddarsydda funktioner som inte fanns att hitta i befintliga produkter på marknaden. Således var det inte bara hårdvaran och en plattform som vi sökte utan även ett företag med egen mjukvaruutveckling och ett långtgående kunnande om branschen. Arbetsordershanteringen som Sepab utvecklat tillsammans med Eltel gör att förarna redan i fordonet väljer arbetsorder. I och med det belastas arbetsordern direkt i Eltels affärssystem med rätt fordonskostnad.
 


Under pilotprojektet skedde anpassning och utveckling i nära samarbete mellan Eltel och Sepab, vilket till slut ledde till ett acceptansgodkännande från Eltel. Sepab hade då passerat nålsögat för att bli den proaktiva samarbetspartner och leverantör som Eltel sökt.Den stora utrullningen pågick under första kvartalet 2011 och nu utrustas varje nytt fordon med ExyPlus.
 


- Vi är stolta och glada över att Eltel väljer vår produkt ExyPlus och oss som samarbetspartner, säger Åsa Fagerström vVD på Sepab. Det här är en kund som passar Sepabs profil väl och vi ser fram emot en fortsatt utveckling tillsammans med Eltel, avslutar Åsa.

---

Med fokus på yrkestrafiken har Sepab sedan 80-talet utvecklat och anpassat kvalitetsprodukter. Produkter tillverkade i Sverige för svenska förhållanden. Sepab gör vi det möjligt att köra säkert, bränslesnålt och bekvämt.

Läs mer oss på www.sepab.se