Elvagruppen AB

Elva arbetar proaktivt för att öka vikten av laganda

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 10:40 CEST

Temat för årets vårkonferens som hölls i Katalonien var laganda.

”Ett av våra ledord är laganda vilket vi fokuserade på under denna konferens.  Vi anser att det är av yttersta vikt att våra IT-konsulter har samma syn på hur vi skapar en långsiktig, attraktiv och framgångsrik verksamhet. Vår organisation förändras över tiden, våra värderingar är dock konstanta och vi är övertygade om att IT är som bäst när det utövas som en lagsport”, säger Patric Svanberg, VD på elva.

”Eftersom våra medarbetare spenderar sin mesta tid ute hos våra kunder, så är vår företagskultur oerhört viktig för hur vi förhåller oss till varandra både internt och externt.  Vi är säkra på att medarbetare som känner samhörighet med varandra presterar bättre, vilket resulterar i mindre sjukskrivningar och sammantaget en än mer framgångsrik verksamhet” fortsätter Patric Svanberg.

För mer information, kontakta:

Patric Svanberg

Elvagruppen AB

0733 49 11 00

patric.svanberg@elva.se

www.elva.se

Om elva

Elva är ett IT- konsultföretag som vänder sig till företag och organisationer som har eller planerar att införa Red Hat Enterprise Linux, JBoss eller andra Enterprise Open Source-lösningar. Elva är Red Hats enda Premier Business Partner i Sverige och säljer konsulttjänster med särskild kompetens inom projektledning, systemadministration, systemutveckling samt testning. Elva har kontor i Stockholm och Linköping. Mer information på www.elva.se.