Länsstyrelsen i Stockholms län

Elva nya naturreservat i Stockholms län

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2006 09:05 CET

Länsstyrelsen i Stockholm har beslutat att bilda elva nya naturreservat. Åtta ligger i Norrtälje kommun, två i Nynäshamn och ett i Upplands Väsby. Totalt omfattar de nya reservaten 790 hektar mark, vilket motsvarar lite drygt två gånger Kungsholmens yta.- Nu bevaras elva pärlor i länets natur för framtiden, säger landshövding Mats Hellström. I områdena finns gammelskogar som förr eller senare skulle vara avverkningshotade men som nu kan bevaras långsiktigt. Den biologiska mångfalden gynnas i linje med de nationella miljömålen.

I de nya reservaten finns skogar och våtmarker med höga naturvärden. Markägarna har kompenserats med ekonomisk ersättning eller bytesmark. Totalt finns i dag cirka 230 naturreservat i Stockholms län. De elva nya hittar du i listan nedan:

Norrtälje kommun Landareal, hektar
Kornamossen 70
Igelsjön 96
Smedsmoraskogen 107
Hummelberget 69
Mornäsan 21
Svartkärret 50
Edebo-Sättra utskog 26
Liss-Mårdsjöskogen 22
Upplands Väsby kommun
Vallensjö 16
Nynäshamns kommun
Österby 132
Slätmossen-Borgberget 178

>> Översiktskarta över alla elva reservat och beslut/skötselplaner
http://www.ab.lst.se/templates/InformationPage____9505.asp

För mer information kontakta:
Björn Carlberg, Länsstyrelsens naturvårdsenhet, tfn 08-785 51 13
Örjan Hallnäs, Länsstyrelsens naturvårdsenhet, tfn 08-785 49 05
Charlotta Cristvall, Länsstyrelsens naturvårdsenhet, tfn 08-785 42 76