Elverket Vallentuna AB

Elverket kommer igen! Bokslutet januari - december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2007 09:38 CET

(Aktietorget: ELV)

Sammandrag för koncernen
· Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2006 med 12% till 302 886 tkr jämfört med 270 320 tkr 2005. Större delen av ökningen beror på ökade priser inom elhandeln.
· Rörelseresultatet uppgår till 16 466 tkr (21 860 tkr).
· Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 77 % till 8 872 tkr jämfört med 5 012 tkr fjärde kvartalet föregående år.
· Resultat före skatt för 2006 uppgår till 13 231 tkr (23 069 tkr).
· Resultatet före skatt för fjärde kvartalet ökade med 4 026 tkr till 8 516 tkr jämfört med 4 490 tkr föregående år. Elhandel stod för 1 381 tkr av denna resultatökning.
· Resultat per aktie utgör för perioden 1,47 kr (2,53 kr).
· Styrelsen föreslår en utdelning om 1,00 kr (1,25 kr) per aktie.


Räkenskapsåret 2006 var ännu ett rekordår för Elverket vad gäller försäljning. Nettoomsättningen ökade med 12% till 302 886 tkr jämför med 270 320 tkr föregående år. Större delen av denna ökning beror på ökade marknadspriser inom elhandeln.

Rörelseresultatet 2006 uppgår till 16 466 tkr jämfört med 21 860 tkr föregående år. Den oväntat kalla vårvintern och speciellt mars och april månader medförde att elförbrukningen väsentligt översteg prognostiserade och prissäkrade volymer. När detta inträffade i samband med kraftigt stigande elpriser fick Elverket köpa in extrauttaget av el till inköpspriser som var högre än försäljningspriset. Minskat antal kunder samt den varma hösten medförde dessutom att elförsäljningen inte varit i nivå med tidigare år. Den kortsiktiga finansiella handeln under kvartal tre har påverkat resultatet negativt med ca 3 000 tkr. Rörelseresultatet för Elnät ligger på stabil nivå med 9 976 tkr (9 802 tkr).

Under fjärde kvartalet visar Elverket en stark resultatförbättring jämfört med föregående år. Rörelseresultatet ökade med 85% till 9 253 tkr (5 012 tkr) för fjärde kvartalet. Resultatet före skatt ökade med 4 026 tkr till 8 516 tkr jämfört med 4 490 tkr föregående år. Elhandel stod för 1 381 tkr av denna resultatökning.

Läs hela delårsrapporten www.elverket.se

För ytterligare information kontakta:
Jonas Borgardt VD
Elverket Vallentuna AB
Telefon: 08-511 866 07 Mobil: 0708-44 45 50
E-post: jonas.borgardt@elverket.se

Kort om Elverket
Elverket Vallentuna AB är ett av landets snabbast växande elbolag med bas i Vallentuna kommun, två mil norr om Stockholm. På den fria elmarknaden säljer bolaget el till konkurrenskraftiga priser i hela landet. Elverket är en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 90 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002 och är idag enda nationellt noterade elbolaget i Sverige på auktoriserad marknadsplats eller börs. Företaget har 31 medarbetare och omsatte 303 Mkr år 2006.