Ember AB

Ember förstärker internet i Lidköping efter driftstörning

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2016 10:20 CET

Ember påverkades under eftermiddagen den 12 januari av de tekniska störningarna som uppstod i Göteborgsområdet och som drabbade stadsnäten i Lidköping, Mariestad, Skara, Götene, Falköping och Töreboda.

De kunder som påverkats har Ember som internetleverantör på berörda orter eller IT- driftstjänster placerade i Lidköping. Internettrafiken var under 4 timmar kraftigt reducerad till helt otillgänglig.

Kopplar upp Lidköping mot Stockholm

För att förstärka internetförsörjningen har Ember påbörjat arbetet med att etablera en egen koppling mot Stockholm och Sveriges största internetknutpunkter.
Den nya kopplingen kommer vara i drift under andra kvartalet.

Andreas Aronsson, VD för Ember och ansvarig för kvalitetsfrågor, berättar:

”Det är alltid tråkigt med driftstörningar och vi vill ta tillfället i akt att visa på vad vi gör för att undvika att samma fel inträffar igen. Med ytterligare en uppkoppling förstärker vi den redundans som redan finns och etablerar starkare förbindelser mot andra operatörer. Det förstärker internet i Lidköping”

Pressmeddelandet i sin helhet (pdf)