Emcon Miljökonsult AB

Emcon Miljökonsult erhåller diplomering från Miljöstyrningsrådet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 15:03 CEST

EMAS Easy handlar om att minska byråkratin och hindren samt kostnaderna för rådgivning och certifiering. Hittills har över 20 konsulter utbildats denna enkla och effektiva arbetsmodell för att hjälpa småföretag i arbetet med att införa EMAS.

Konsulterna kan anses vara experter på att med ett rationell och kostnadseffektiv modell införa miljöledningssystem enligt ISO 14001/EMAS. De som officiellt diplomerats av Miljöstyrningsrådet får kalla sig EMAS-konsulter.

De diplomerade EMAS-konsulterna inför miljöledningssystem i de medverkande organisationerna med hjälp av EMAS Easy-konceptet.

Större delen av alla företag i Sverige (ca 95%) tillhör kategorin små organisationer. Många av dem upplever idag att det är både svårt och dyrt att införa miljöledningssystem.

Små organisationer behöver ofta ta hjälp av externa konsulter för att etablera ett miljöledningssystem, vilket är dyrt och tidskrävande. Samtidigt kräver allt fler större företag och myndigheter att deras samarbetspartners och leverantörer har ett miljöledningssystem.

Den nya EMAS-förordningen framhåller att medlemsstaterna och EU-kommissionen ska se till att allt fler organisationer deltar i EMAS genom:

  • särskilt anpassad information och stödfonder
  • rimliga registreringsavgifter
  • tekniska stödåtgärder

EMAS Easy bygger på ett nära samarbete mellan miljökonsulter, Miljöstyrningsrådet och kunden.