Ementor AB

Ementor fortsätter att dominera inom nätverk i offentlig sektor

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2003 14:25 CEST

Den senaste statistiken från Statskontoret visar att Ementor står för den största andelen, 37%, av omsättningen på nätverk inom stat, kommun och landsting de senaste sju kvartalen. För varje kvartal har Ementor varit den största leverantören av nätverk jämfört med konkurrenterna.

Ementor har underhållit och utvecklat IT-nätverk inom offentlig sektor för ca MSEK 350 mellan juli 2001 och mars 2003. Under det första kvartalet i år behåller Ementor sin dominans med en andel om 35% om den totala omsättningen.

"Ementor dominerar tack vare vår solida kompetens inom nätverk och kommunikation. Vi har ett långt och gott samarbete med offentlig sektor som självklart är en stor tillgång för oss. Våra kunder inom stat, kommun och landsting gör att vi utvecklar vår kompetens och ger oss finansiell stabilitet", säger Johan Rittner, Vd på Ementor Sverige AB.

Utöver ramavtalet med Statskontoret för Nätverk och Tjänster 2001 har Ementor även ramavtal med Statskontoret kring Programvaror och Tjänster, med Kommentus kring IT-produkter och tjänster, med Verket för Högskoleservice kring videokonferenssystem, med flera. För lista över samtliga avtal, se www.ementor.se/offentligsektor.

Statistiken kommer från Statskontoret och baseras på redovisningar från leverantörerna av omsättningen de senaste sju kvartalen inom ramavtalet Nätverk och Tjänster 2001 (6525/01). Statistiken finns att hämta på: www.statskontoret.se (Ementor hette tidigare Eterra). Resultaten från andra kvartalet 2003 kommer att publiceras i september.

För ytterligare information kontakta:
Johan Rittner, Vd Ementor Sverige AB, tel +46 (0)8 566 230 08, mobil +46 (0)733-67 18 75, johan.rittner@ementor.se

Om Ementor
Ementor är ett av Nordens största bolag inom verksamhetsutveckling och IT-lösningar & -tjänster. Med rådgivnings-, teknologi- och outsourcingkompetens hjälper vi de mest krävande nordiska organisationerna att öka sin effektivitet, skapa kundlojalitet och fundament för förändring. Ementor har 2 500 anställda och finns representerat i 22 städer i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Bolaget är noterat på Oslo Børs.