Ementor AB

Ementorkoncernen visar starkt resultat - rörelseresultatet nära tredubblat

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 08:57 CET

Nordens största och Europas tredje störste leverantör av it-infrastrukturprodukter och -tjänster, Ementor, presenterade i dag ett starkt resultat för det fjärde kvartalet 2006. Koncernen levererar ett rörelseresultat på MNOK 148, vilket är nära en tredubbling sett till samma period 2005. EBITDA (rörelseresultatet före avskrivningar och speciella poster) för det fjärde kvartalet var på MNOK 170, motsvarande en EBITDA-marginal på 4%.

Det är en nöjd ledningsgrupp som i dag kan presentera ett starkt resultat för det fjärde kvartalet. Trots en omfattande sammanslagningsprocess under 2006 med Atea och Topnordic, har bolaget ökat sin omsättning under det fjärde kvartalet. Många av kostnadsbesparingarna som annonserades under det tredje kvartalet har redan givit effekt, och det fjärde kvartalet uppvisar nu ett resultat efter skatt på MNOK 140.

"Resultatet för det fjärde kvartalet bevisar att koncernen har klarat av att hålla fokus på både kunder och marknad, trots det omfattande interna förändringsarbete vi nu går igenom. Jag är mycket nöjd med att de beslut om besparingar vi tog under det tredje kvartalet, redan har visat resultat. Jag kan tryggt konstatera att vi håller en bra fart in i 2007 ", säger Jo Lunder, koncernchef i Ementor ASA.

Ementorkoncernen kan se tillbaka på en god kund- och ordertillströmning under det fjärde kvartalet. Stort fokus har legat på kostnader och integrationen av de olika verksamheterna. Koncernens etablering av ett eget finansbolag, som skall marknadsföra finansiering och uthyrning av it-utrustning, kommer att bidra till att göra koncernen än mer attraktivt som partner inom it-infrastrukturområdet.

"Med ett brett produkt- och tjänsteutbud, konkurrenskraftiga priser, lokal närvaro, samt ett nära samarbete med världens ledande teknikföretag, har bolaget goda förutsättningar för att ytterligare stärka positionen som Nordens ledande leverantör av it-infrastrukturprodukter och -tjänster på en växande nordisk it-marknad under 2007," säger Jo Lunder, koncernchef i Ementor ASA.

Koncernens omsättning under det fjärde kvartalet 2006, jämfört med samma period 2005, ökade med 2% till MNOK 4 206 (talen är jämförbara och inkluderar Atea, Ementor och Topnordic under 2005). EBITDA förbättrades under det fjärde kvartalet 2006 från MNOK 80 til MNOK 170 jämfört med samma period 2005, något som är en förbättring på nära 90%. EBIT förbättrades från MNOK 94 till MNOK 148, nära en tredubbling jämfört med samma period förra året. Resultatet före skatt stärktes jämfört med 2005 med MNOK 150 till MNOK 135.

Marknaderna
Danmark uppvisar det starkaste resultatet 2006 jämfört med tidigare kvartal. EBITDA i det fjärde kvartalet var på MNOK 75,6 (EBITDA-marginal på 5,6%) jämfört med MNOK 3,5 (0,2%) under samma kvartal förra året. Förbättringen i Danmark är resultatet av marginalförbättringar och minskade kostnader.

Resultatförbättringen fortsätter i Norge, med ett starkt EBITDA-resultat i det fjärde kvartalet på MNOK 35,6 (4,6%) jämfört med MNOK 12,0 (1,7%) förra året. Den positiva utvecklingen i Norge är huvudsakligen ett resultat av genomförda kostnadsreduktioner under 2006.

Sverige rapporterar ett starkt EBITDA-resultat under det fjärde kvartalet på MNOK 60,3 (3,3%) jämfört med MNOK 64,0 (3,6%) under fjärde kvartalet förra året. Resultatet är tillfredsställande med tanke på att kostnadsbesparingar, som tidigare rapporterats, genomförts skall nå effekt från det andra kvartalet 2007.

EBITDA-resultatet på MNOK 2,9 (0,6%) i Finland för det fjärde kvartalet visar på en positiv utveckling jämfört med de senaste kvartalen 2006. EBITDA för det fjärde kvartalet senaste året var MNOK 15,0 (3,0%). Under den första delen av 2006 präglades den finska verksamheten av minskade marginaler, minskad produktomsättning och ökade kostnader. Verksamheten har under det fjärde kvartalet genomgått omfattande omstruktureringar, inklusive en minskning av personal med 19%, i syfte att öka intjäningsförmågan.

2006 - summering av året
Koncernen visar tillväxt under 2006, främst genom fusionen med danska Topnordic och svenska Atea. Koncernens sammanlagda resultat uppvisar stor tillväxt jämfört med 2005, trots en mindre omsättningsnedgång på 2%.

Totalt omsatte koncernen 2006 för MNOK 12 767, vilket är 2% lägre jämfört med 2005 (siffrorna är jämförbara, inklusive både Topnordic, Atea och Ementor i 2005). EBITDA, före speciella poster, for året blev MNOK 302 som är 63% bättre jämfört med 2005. Rörelseresultat, före speciella poster, blev MNOK 191 under 2006, en förbättring på 252% från 2005.

"Sammanslagningen av Ementor, Topnordic och Atea skapade Europas tredje största it-infrastrukturbolag och har givit oss möjligheten att bli en totalleverantör av it-infrastruktur gentemot våra kunder," säger Jo Lunder, koncernchef Ementor ASA. Han fortsätter: "Koncernen önskar genom sitt produkt- och tjänsteerbjudande att än mer aktivt kunna bidra till att våra kunder når sina strategiska affärsmål på ett effektivt, kvalitetsorienterat och resursbesparande sätt."


Fullständig kvartalsrapport och presentation finns tillgänglig på www.ementor.no/rapporter
Presskonferensen finns tillgänglig via webcast på www.ementor.com/webcast
Börsförmedlingen finns tillgänglig på www.ementor.com/ose

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jo Lunder, koncernchef Ementor ASA, mob +47 900 80 842
Lars Petterson, VD Atea Sverige AB, mobil +46 705 17 28 02

Ementorkoncernen är Nordens ledande leverantör av it-infrastrukturprodukter och -tjänster. Koncernen har 3 100 medarbetare, är representerat i de 48 största städerna i Norge, Danmark, Sverige, Finland och Lettland och har en årlig omsättning på nästan NOK 13 miljarder. Ementorkoncernen använder såväl Topnordic, Atea och Ementor som varumärken och är noterat på Oslo Børs. www.ementor.com