Centerpartiet

Emil Källström om sjuklöneansvaret: Regeringens förslag skapar oro och skjuter bredvid målet

Pressmeddelande   •   Jul 07, 2016 13:57 CEST

Idag skriver socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i DN debatt om den nya sjukskrivningslagen. Med anledning av detta kommenterar Centerpartiets ekonomisk-politiske talesperson, Emil Källström.

- Regeringens förslag skapar oro och skjuter bredvid målet. Människor i riskzonen för sjukskrivning kommer att sorteras bort av arbetsgivarna. Tudelningen av arbetsmarknaden kommer att förvärras, säger Emil Källström, ekonomisk-politisk talesperson.

- Det man måste vara medveten om är att problemen med sjukskrivningar är värst i offentlig sektor. Hade staten och kommunerna haft samma siffror som de privata arbetsgivarna hade regeringens mål varit nådda med god marginal. Annika Strandhäll bör fokusera mer på hur politiskt styrda verksamheter tar sitt ansvar och mindre på att skapa oro bland små och medelstora företag, Sveriges jobbskapare, säger Emil Källström.

- Det Sverige behöver är incitament för att nyanställa och göra det lättare för människor som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. När riskerna för höga sjuklönekostnader minskar blir det också lättare att anställa, säger Emil Källström.

Centerpartiet står för Närodlad politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.