Svenska Taekwondoförbundet

Emir Dizdarevic kandiderar till Sveriges Olympiska Kommitté's styrelse vid årsmötet nu på tisdag den 28 april.

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2009 15:36 CEST

Empa är idag ordförande för Svenska Taekwondoförbundet sedan 2003. Med sin smittande entusiasm, förmåga att konkretisera visioner och erfarenhet av att arbeta på olika nivåer inom organisation tror vi han har mycket att tillföra.

Förutom att visa prov på ett gott ledarskap och förmåga att vända nedgång till framgång, bibehåller Empa ett moraliskt och etiskt ledarskap baserat på alla människors lika värde.

Tidigare har Empa lång erfarenhet av arbete med strategi- och verksamhetsutveckling, såväl inom yrkeslivet som inom STF.
Sitt nuvarande uppdrag som styrelseordförande i Svenska Taekwondoförbundet följer på ett uppdrag som framgångsrik ordförande i Västsvenska Taekwondoförbundet där han gjorde stort avtryck för sitt engagemang för innovativa idéer och tankar och gick i bräschen för att bedriva både framgångsrik internutbildning och framgångsrik extern rekrytering.


Idag är Empa och hans familj bosatt i Göteborg och ett hjärta som klappar starkt för såväl för bygden som för all idrott. Inte bara den lokala utan Empa följer med intresse vad som händer utanför regionen. Idrott ser Empa som ett sätt att stärka själ, hjärta och sinne för såväl den aktive som för ledaren. Empa anser att idrott är ett livslångt engagemang och en livsstil som var och en kan välja oavsett ålder och ursprung, det är en naturlig knutpunkt som stärker band.


Empa SOKlart" [såklart] är vårt valspråk.

För ytterligare information v v kontakta Emir Dizdarevic på telefon 0705 - 10 21 25