Grythyttan Whisky AB (publ)

Emission för expansion och tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2012 15:59 CET

Erbjudandet i sammandrag

Spridningsemission av aktier av serie B

Emissionen riktar sig till allmänheten som är intresserad av att investera i Grythyttan Whisky AB (publ).

Antal emitterade B-aktier: 352 000 (högst)

Emissionsbelopp kronor: 4 400 000 (högst)

Teckningskurs: 12,50 kronor per aktie av serie B

Teckningstid:  till den 20 november 2012

Preliminär likviddag: tre bankdagar efter utfärdande av   avräkningsnota

Handelspost: 400 aktier per post (fler poster får tecknas)

Ökning av aktiekapitalet: 44 000 SEK (högst)

ISIN-kod B-aktier: SE0002699348.

Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden. Styrelsen har även rätt att avbryta emissionen fram tills den registreras, varvid inbetald teckningslikvid återbetalas. Informationsmemorandum och anmälningssedel finns även på www.grythyttanwhisky.se och www.aktieinvest.se.

Grythyttan Whisky AB (publ) är Sveriges näst största whiskybolag sett till antalet aktieägare. Vi nöjer oss inte med det.

För mer information: Benny Borgh, styrelseordförande, 073-73 123 68