Lightlab AB

Emission i Lightlab för att öka takten

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2003 12:57 CEST

Styrelsen för LightLab AB (publ) kommer att genomföra en emission. Emissionen sker i samarbete med fondkommissionären Thenberg & Kinde och avses att riktas till ett begränsat antal utvalda placerare. Emissionen avser aktier av serie B. Antalet aktier är högst 20 000 000 och aktierna erbjuds till en kurs om 0,32 kronor.


Motivet till den förestående emissionen är att tillföra bolaget kapital för fortsatt utveckling av den kvicksilverfria lågenergilampan. Genom emissionen tillförs LightLab upp till 6,4 miljoner kronor för finansiering av verksamheten under det kommande året.

"Resurserna kommer i första hand användas för att öka takten på arbetet i LightLab Asia i Taiwan", säger LightLabs VD Pär-Ola Mannefred. "Nästa viktiga steg är att, i bolagets egna prototypanläggning, färdigställa en industriell prototyp, vilket beräknas vara klart inom 6 till 8 månader. Parallellt med detta sker andra förberedelser inför en serietillverkning" säger Mannefred.


För mer information, kontakta
Pär-Ola Mannefred, VD LightLab AB (publ)
Telefon 031-7032502
Mobil 0705-127017


Detta är LightLab AB (publ)
LightLab AB (publ) är göteborgsbaserat innovationsföretag som har utvecklat en unik metod att framställa miljövänligt, energisnålt ljus utan kvicksilver.

LightLabs affärsidé är att utveckla miljövänlig ljusteknik och göra det möjligt för aktörerna på belysningsmarknaden att stärka värdet på sina varumärken genom att använda Lightlab-teknologin. Strategin går ut på att bygga vidare på redan starka relationer mellan tillverkare, distributörer och konsumenter. Lightlab skall inte självt tillverka lampor utan aktivt bidra till att miljövänlig ljusteknik får sitt genombrott på den internationella marknaden.

Företaget, grundat 1996, är sedan 2000 noterat på NGM Equity-listan och har nära 4 300 aktieägare.

www.lightlab.se