Countermine Technologies AB

EMISSION OM 40 MKR ÖVERTECKNAD – KRAFTIG EXPANSION INLEDS

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2005 14:54 CEST

Företrädesemissionen i NGM-noterade minsaneringsföretaget Countermine Technologies (CMT) om cirka 35 Mkr har övertecknats. Därutöver har den till konvertibeldelägarna riktade emissionen om cirka 5 Mkr fulltecknats. Sammantaget tillförs CMT cirka 40 Mkr före emissionskostnader.

- Intresset för emissionen har varit stort. Tillsammans med finansieringen av den operativa minsaneringsverksamheten i Countermine plc som genomfördes i juli, har CMT-koncernen nu tillförts cirka 85 Mkr, vilket möjliggör en kraftig kapacitetsuppbyggnad i form av nya minsaneringsmaskiner. Den utökade kapaciteten ger oss ett starkt utgångsläge i de förhandlingar om omfattande minsaneringsuppdrag som för närvarande pågår, säger Björn Wolrath, styrelsens ordförande.

Den teckningsoption med rätt att teckna en B-aktie senast den 30 mars 2007 till kurs 2,50 SEK som gavs ut i samband med emissionen kommer att handlas på NGM från och med i början av november.

Finansiella rådgivare
Erik Penser Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till CMT.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Wolrath, styrelseordförande, telefon 08-30 31 80, mobiltel 070-588 16 11 Lars Nylin, verkställande direktör, telefon 08-550 868 40, mobiltel 070-416 96 00


Countermine Technologies skall, i samverkan med företag, nationella och internationella myndigheter och organisationer, leda eller på annat sätt medverka i minsaneringsoperationer samt utveckla och marknadsföra minröjningsutrustningar.