StrongPoint Sverige

Emissionen i CashGuard AB (publ) kraftigt övertecknad

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2003 10:05 CEST

CashGuard AB (publ) ("CashGuard") har under perioden 3 - 17 oktober 2003 genomfört en emission med företrädesrätt för nuvarande aktieägare. Emissionen omfattade 9.000.000 aktier av serie B till teckningskursen SEK 2,0. Således en emissionsvolym brutto om SEK 18.000.000. Emissionen var till 100 procent garanterad av PSI Group ASA.

CashGuards preliminära sammanställning visar att av det totala antalet aktier som erbjudits, har 8.419.691 aktier tecknats med företrädesrätt, d v s en teckningsgrad bland nuvarande aktieägare på 93,6 procent.

Förutom detta så har aktieägare och andra placerare tecknat 21.979.019 aktier utan företrädesrätt. Totalt innebär detta att 30.398.710 aktier tecknats med och utan företrädesrätt. Med emissionskursen SEK 2,0 innebär detta SEK 60.797.420 i tecknat belopp vilket motsvarar en överteckning med 238 procent.

De aktier som tecknats utan företrädesrätt kommer i första hand att tilldelas de aktieägare som på avstämningsdagen den 25 september 2003 var aktieägare i CashGuard. Storleken på denna eventuella tilldelning av aktier utan företrädesrätt kommer att pro rata baseras på det antal aktier som respektive aktieägare tecknat med företrädesrätt. Besked om eventuell tilldelning av aktier utan företrädesrätt lämnas genom översändande av avräkningsnota. Avräkningsnota beräknas att skickas ut senast i slutet av vecka 43.

För ytterligare information:
Mats Löfgren, styrelseordförande CashGuard AB (publ), tel +46-704 91 81 71

CashGuard AB (publ)
CashGuard utvecklar och säljer produkter och tjänster för sluten kontanthantering och kontantlogistik. Bolaget vänder sig direkt och via distributionspartners till svenska och internationella företag, primärt inom dagligvaruhandel, post och bank samt övrig servicehandel. Under 2002 omsatte CashGuard MSEK 94. Bolaget har cirka 60 anställda. Aktien finns noterad på Stockholmsbörsens O-lista.