Greater Than AB

Emissionen i Greater Than fulltecknad

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 09:16 CEST

Erbjudandet att teckna aktier i Greater Than AB (publ) är fulltecknad. Handel i Bolagets aktie förväntas inledas måndagen den 9 juni 2014 på AktieTorget.

Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 300 nya aktieägare och 21,9 miljoner kronor i kapital före emissionskostnader om cirka 2,0 MSEK. Efter nyemissionen uppgår antalet aktier i bolaget till 6 388 450. Antalet nyemitterade aktier uppgår till 1 151 830, vilket utgör cirka 18 procent av det totala antalet utestående aktier efter emissionen. Första dag för handel i Greater Thans aktie på AktieTorget väntas bli måndagen den 9 juni 2014. Aktien väntas få kortnamnet GTAB.

- Vi har mött ett stort intresse för bolaget under hela teckningsperioden, säger Sten Forseke, styrelseordförande i Greater Than. Många har förstått potentialen med Enerfy Driving och att kunna mäta och jämföra smart körning. Många har köpt produkten under perioden.

- Det är särskilt roligt att vi fått så stor spridning och jag hälsar alla nya aktieägare välkomna. Nu inleder vi arbetet med att lansera Enerfy Driving till konsumentmarknaden. Först ut i marknadsföringen är vår ambassadör Formel 1 föraren Marcus Ericsson.

I samband med erbjudandet har Remium Nordic AB agerat finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Advokatfirma Törngren Magnell har agerat legal rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Liselott Johansson, VD Greater Than AB
Telefon: +46 706 – 542 058
Mattias Malmström, VD Remium Nordic AB 
Telefon: 08 - 454 32 00

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i sin helhet eller i delar i USA, Australien, Japan, Kanada eller Nya Zeeland. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Greater Than AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 maj, 2014, klockan 09.15.Greater Than AB, Torstenssonsgatan 12, 114 56 Stockholm, Sweden