BIMobject AB

Emissionen kraftigt övertecknad inför den planerade listningen på NASDAQ OMX First North för BIMobject AB

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 09:20 CET

Den 4 december 2013 avslutades teckningstiden i BIMobject AB:s listningsemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner (TO 1). Emissionen tecknades till cirka 68 MSEK inklusive teckningsåtaganden vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 336 %. Genom emissionen nyemitteras 2 700 000 aktier och 5 400 000 teckningsoptioner. BIMobject AB tillförs därmed initialt cirka 20,3 MSEK och fler än 500 nya aktieägare. Avräkningsnotor kommer att skickas ut till tecknarna idag den 9 december 2013.

”Vilket enormt gensvar på vår emission. Teckningsgrad på 336%, helt fantastiskt. Jag vill då hälsa alla nya aktieägare välkomna till BIMobject och tacka för det enorma förtroende ni visat. Genom denna emission och stundande listning på NASDAQ OMX First North tar vi nu nästa kliv framåt och expanderar i Europa”, säger Stefan Larsson, grundare och VD för BIMobject AB.

Planerad listning på First North
Första handelsdag för aktier och teckningsoptioner på First North är beräknad till den 13 januari 2014.

Antal aktier och aktiekapital
När emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i BIMobject att uppgå till 14 563 280 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 640 784,32 SEK. Härutöver finns 5 400 000 utestående teckningsoptioner av serie TO 1.

Teckningsoptioner (TO 1)
Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i bolaget till en kurs om 7,70 – 10,50 SEK per aktie. Teckningskursen uppgår inom intervallet till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för aktien enligt First Norths officiella kursstatistik under den period på 20 handelsdagar som slutar två bankdagar innan utnyttjandeperioden börjar. Bolaget kommer att offentliggöra teckningskursen dagen innan den första dagen i utnyttjandeperioden. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 25 mars – 15 april 2015. Sista dag för handel med teckningsoptioner är beräknad till den 10 april 2015.

Finansiell rådgivare
Sedermera Fondkommission AB var finansiell rådgivare till BIMobject AB i samband med emissionen.

BIMobject AB är ett svenskt företag med global skalbar affärsidé. Vi hjälper våra kunder att bli mer framgångsrika inom marknadsföring och försäljning, genom att skapa virtuella kopior av deras produkter som BIM-objekt.  BIMobject AB utvecklar IT-verktyg, webblösningar och tjänster för skapandet, konverteringen och publiceringen av BIM-objekt på nätet och skapar en direktlänk mellan produkterna och föreskrivande led som använder BIM/CAD-system i bygg- och inredningsbranschen.

BIMobject® - Vinnare av Red Herring Europe Top 100 Awards 2013, vinnare av 2013 Red Herring 100 Global och vinnare av IAIR AWARDS 2013!

I samband med att listningsprocessen initierades utsågs Sedermera Fondkommission AB till bolagets Certified Adviser.