Sagax

EMISSIONER AVSEENDE FÖRVÄRV AV PANNCENTRALEN 1 SLUTFÖRDA

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 16:47 CEST

Som ett led i förvärvet av fastigheten Stockholm Panncentralen 1 har Sagax till säljaren AxFast AB emitterat 140 000 preferensaktier till en kurs om 23 kronor per aktie. Totalt emissionstillskott uppgår till 3 220 000 kronor, varav 700 000 kronor avser ökning av bolagets aktiekapital. Totalt antal preferensaktier i AB Sagax uppgår efter emissionen till 16 605 276 stycken.

Om AB Sagax

AB Sagax är ett fastighetsbolag med affärsidé att investera i kommersiella fastigheter främst inom segmentet lager och lätt industri. Sagax fastighetsinnehav uppgick per den 31 december 2008 till 839 000 kvadratmeter fördelat på 110 fastigheter. AB Sagax (publ) är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap (symbol SAGA och SAGA PREF). Mer information finns på www.sagax.se.


Informationen är sådan som AB Sagax (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2009 kl. 16.30.