Vägverket

Emissionsforskningsprogrammet EMFO åter öppet för ansökningar

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 10:28 CEST

Emissionsforskningsprogrammet EMFO har åter öppnats för ansökningar. Programmet omfattar luftföroreningar och buller som uppkommer i samband med att fordon trafikerar allmän väg samt emissioner från traktorer och större arbetsmaskiner. Det finns ca 50 miljoner kronor att fördela till projektansökningar vid detta ansökningstillfälle.

- EMFO öppnar nu för andra gången för ansökningar. Vid det förra ansökningstillfället, då ca 70 miljoner kronor fanns att fördela, kom närmare 100 ansökningar in. Många av dessa var mycket bra och nu pågår slutfasen av arbetet med att kontraktera de 16 projekt som kommer att genomföras. Vi förväntar oss att intresset ska vara stort även för det ansökningstillfälle som nu öppnar för ansökningar säger Lars Nilsson, ordförande i EMFO och Vägverkets miljödirektör.

EMFO skapades som en följd av utredningen Ren luft på väg (SOU 2000:35). En viktig uppgift för programmet är att samordna aktiviteter inom programmet med såväl nationell som internationell forskning inom området. Överenskommelse om programmet träffades hösten 2002 mellan parterna i Programrådet för fordonsforskning, PFF.

I EMFO deltar både svensk fordonsindustri och myndigheter: Saab Automobile AB, Scania CV AB, AB Volvo, Volvo Personvagnar AB, Fordons Komponent Gruppen AB (FKG), Energimyndigheten, Naturvårdsverket, VINNOVA och Vägverket. Vägverket håller programledare och programsekretariat.

Programledare är Pär Gustafsson, Vägverket, fordonssektionen, Borlänge, telefon
0243-752 34.

Mer information om EMFO finns på www.pff.nu under fliken EMFO